Connect with us

News

ประกาศด่วน! โควิดระบาดหนักทั้งครูและนักเรียน​ ให้ปิดโรงเรียน​ บุญวาทย์วิทยาลัย​ เรียนออนไลน์ถึง​ 6​ ก.ค.นี้!!

Avatar

Published

on

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ประกาศแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ระหว่างวันที่ 4 -6 ก.ค. 2565

ผู้​สื่อข่าว​โต​โจ้​นิว​ส์ราย​งานว่า​ วันที่​ 4​ ก.ค.65​ มีประกาศแจ้งนักเรียนโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย ลำปาง ทุกคนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ก.ค. ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิช 19 ที่กำลังระบาดหนักทั้งบุคลากรครู และนักเรียนดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนในโรงเรียนจึงขอให้นักเรียนปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์ตามวันเวลาดังกล่าว

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตระหนักถึงความปลอดภัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ประกาศแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ระหว่างวันที่ 4 -6 ก.ค. 2565

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ อันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต และร่างกายของ นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา boak (COMID 19) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 4(1) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิด และปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึง ขอแจ้งประกาศแนวปฏิบัติ ดังนี้

  1. จัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6ในรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.

2.ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลงชื่อปฏิบัติงานในระบบ Online และปฏิบัติการสอนในรูปแบบ Online

3.เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ให้มาปฏิบัติหน้าที่ และลงชื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติ โรงเรียนมีความห่วงใยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง จึงขอความ ร่วมมือทุกท่านได้ดูแลและป้องกันตนเอง หากมีอาการป่วยหรือมีอาการบ่งชี้การติดเชื้อให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (AT) หรือพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอื่นจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ค. 65 ลงชื่อ นายนิรันดร หมื่นสุข ผอ .รร บุญวาทวิทยาลัย

สำหรับสถานการณ์คือ 19 ในจังหวัดลำปางวันนี้มีรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางว่า โดยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ประจำวันที่ 4 ก.ค.ณ เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 438 ราย

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: