Connect with us

News

มติ ครม. แต่งตั้ง ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา นั่งคณะกรรมการ ผช.รมต. | O2O

Published

on

จากการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2566 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง โดย ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้ ‘นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา’ หรือ ดร.ตั้น ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทยยังไปได้ไกล ต้องให้คนเข้าใจมาช่วยพัฒนา

นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา หรือ ดร.ตั้น มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการเป็นนักธุรกิจ, อาจารย์พิเศษระดับมหาวิทยาลัย และเคยทำงานด้านการเมืองในหลายภาคส่วน ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติครบตามที่ได้ระบุไว้คือ จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน เช่น เคยรับราชการ เคยดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา โดยจะมีขอบเขตหน้าที่ของผู้ช่วยรัฐมนตรี กรณีประสานงานตามที่นายกฯ หรือ รมต. มอบหมาย

ซึ่งการแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จะมุ่งขับเคลื่อนและผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ส่งเสริมธุรกิจ SME ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมไปถึงการสนับสนุนด้านการตลาด การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหลุดพ้นจากความยากจน รวมไปจนถึงนโยบายด้านการต่างประเทศทำให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

นอกจากนี้ ตามมติ ครม. ยังได้มีการแต่งตั้งข้าราชการอีกหลายตำแหน่ง อาทิ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ฯลฯ โดยทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ติดตามบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ O2O เพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีดิจิทัลที่น่าติดตาม ทันโลก ทันเวลาไปกับเรา

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: