Connect with us

News

BMC บรรลือโลก คิดเป็น ออกแบบได้ พาไทยสู่ชาตินวัตกรรม | O2O

Published

on

Business Model Canvas (BMC) เครื่องมือและกรอบการบริหารกลยุทธ์ที่ถูกพัฒนาโดย ดร.อเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์ (Alexander Osterwalder) ซึ่งใช้ในการสร้างแผนธุรกิจและดูภาพรวมขององค์กร ที่จะช่วยผู้ประกอบการและผู้บริหาร ในการอธิบาย ออกแบบ คิดค้น และปรับเปลี่ยนแบบจำลองธุรกิจ รวมไปถึงยังสามารถเสริมจุดแข็งและปรับจุดอ่อนของกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง BMC เป็นเทมเพลตหน้าเดียวที่มี 9 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ ดูเนื้อหาบน O2O Forum

  1. Customer Segments (กลุ่มลูกค้า) : บล็อกนี้จะกำหนดกลุ่มลูกค้าหรือองค์กรที่ธุรกิจจะรับให้บริการ รวมไปถึงการช่วยคุณระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
  2. Value Propositions (คุณค่าที่เสนอ) : นี่คือหัวใจของธุรกิจ เป็นการอธิบายคุณค่าที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมอบให้กับลูกค้า ที่แตกต่างจากคู่แข่ง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดึงลูกค้าและรักษาลูกค้าเอาไว้
  3. Channels (ช่องทาง) : บล็อกนี้ จะระบุวิธีการในการเรียกกลุ่มลูกค้า และส่งคุณค่าที่เสนอ  รวมถึงช่องทางการกระจาย ช่องทางการขาย และช่องทางการสื่อสารด้วย
  4. Customer Relationships (ความสัมพันธ์กับลูกค้า) : เป็นความสัมพันธ์ที่ธุรกิจต้องการสร้างขึ้นกับลูกค้า รวมถึงความสัมพันธ์ที่กำหนดขึ้นมาเอง การบริการตนเอง ฯลฯ
  5. Revenue Streams (รายได้) : บล็อกนี้จะเน้นวิธีที่ธุรกิจของคุณสามารถสร้างรายได้ได้ รวมไปถึงราคา อัตราค่าสมาชิก การซื้อครั้งเดียว และแหล่งรายได้อื่น ๆ
  6. Key Resources (ทรัพยากร) : ทรัพยากรสำคัญ โครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถสำคัญที่ธุรกิจของคุณต้องการ เพื่อสร้างคุณค่าที่เสนอและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. Key Activities (กิจกรรมสำคัญ) : เป็นกิจกรรมหลักที่ธุรกิจของคุณต้องดำเนินการเพื่อทำให้แบบจำลองทำงาน 
  8. Key Partnerships (พันธมิตร) : อธิบายถึงองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่ธุรกิจของคุณทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและส่งคุณค่า กล่าวคือ พันธมิตรสามารถช่วยคุณเข้าถึงทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ
  9. Cost Structure (โครงสร้างต้นทุน) : บล็อกนี้เป็นการรวมรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของคุณ การเข้าใจโครงสร้างต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการทรัพยากรการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำธุรกิจแบบมืออาชีพด้วยการใช้ Business Model Canvas จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเติบโตได้แบบก้าวกระโดด

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า BMC เป็นเครื่องมือที่หลากหลาย และสามารถใช้ได้ทั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจที่มีอยู่แล้ว มักใช้ในการประชุม brainstorming การพัฒนากลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ โดยการแสดงองค์ประกอบเหล่านี้บนแผนภาพ ผู้ประกอบการและผู้บริหารสามารถเข้าใจโครงสร้างของแบบจำลองธุรกิจได้อย่างชัดเจน และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และวางแผนในการสร้างได้ง่ายขึ้น

ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ทำให้การปรับกลยุทธ์ในธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยการเขียนแผนภาพ Business Model Canvas กับเรา สอนเขียน BMC เฉพาะสมาชิก O2O

สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: