Connect with us

News

ครม. เห็นชอบ ให้มีส่วนลดค่าไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นเวลา 4 เดือน วงเงิน 7,500 ล้านบาท

Avatar

Published

on

จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (24 มกราคม 2566) มีมติเห็นชอบ ให้มีส่วนลดค่าไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นเวลา 4 เดือน วงเงินรวม 7,500 ล้านบาท

เมื่อวานนี้ วันที่ 24 มกราคม 2566 มีรายงานข่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น ในกรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน โดยจะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ในพื้นที่ของ กฟน. และกฟภ. 
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และ
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ 

เป็นเวลานาน 4 เดือน ตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2566 โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย
  • ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 – 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย

ทั้งนี้คาดว่า จะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 19.66 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมไม่เกิน 7, 500 ล้านบาทหรือประมาณ 1868.06 ล้านบาทต่อเดือน ในระยะเวลา 4 เดือน

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 และ 19 เมษายน 2565 คณะรัฐมนตรี เคยมีมติ ให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า ft) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่พฤษภาคม – สิงหาคม  65 ในวงเงิน 1,724.90 ล้านบาท 

และเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2565 มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ช่วยเหลือ ค่า ft แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือนระยะเวลา 4 เดือน (เดือนกันยายน- ธันวาคม 65 ) วงเงิน  9,128.4120 ล้านบาท ด้วย 

โดยรวมแล้ว รัฐบาลได้ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว เป็นวงเงิน  18,353. 362 ล้านบาท 

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: