Connect with us

News

นภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์ ดันแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere สนับสนุน SMEs โดย Durian | O2O

Published

on

ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัวแพลตฟอร์ม “ITD Expert Anywhere” ภายใต้โครงการคลินิกเสมือนจริงให้คาปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

นภินทร เผย ITD อัดแคมเปญ ”Knowledge Token” 1.5 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ใช้ เหรียญความรู้แทนเงินสด เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนาผ่าน แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ดูเนื้อหาบน O2O Forum

มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ SMEs เป้ารอบแรก 15,000 ราย

แอปพลิเคชัน “ITD Expert Anywhere” ให้คาปรึกษาสาหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการส่งออก เป็น เสมือนที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง โดยไม่มีข้อจากัดในการเลือกเวลาและสถานที่ สามารถขอรับคาปรึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ITD Expert Anywhere” ภายใต้โครงการคลินิกเสมือนจริงให้คาปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) โดยอัดแคมเปญ” Knowledge Token” มูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทสนับสนุน SMEs ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere

ITD เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ITD Expert Anywhere” ในวันจันทร์ที่ 20พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแลง คาสเตอร์ กรุงเทพฯ โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอต่อ สื่อมวลชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ITD อัดแคมเปญ Knowledge Token 1.5 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ใช้เหรียญความรู้แทนเงินสด

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ให้กากับดูแลสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD กล่าวว่า ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น บรรดาผู้ประกอบการ SME ต่างมุ่งใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นสะพานเชื่อมผู้ซื้อ-ผู้ขายสินค้าเพียงชั่วพริบตา ซึ่งแต่เดิม การประกอบธุรกิจมีขั้นตอน ที่สลับซับซ้อน และเมื่อเกิดปัญหาก็ยาก ที่จะเข้าถึงช่องทางการอานวยความสะดวก แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ พัฒนาอย่างก้าว กระโดดหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล กลายมา เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยยะสาคัญ

กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ภายใต้กฎระเบียบ การค้าและการลงทุนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยให้ความสาคัญ กับการ “รดน้าที่ราก ดูแลคนตัวเล็ก” ให้สามารถยืนได้ด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิ ควบคู่ไปกับ “การปรับแก้ไขกฎระเบียบการค้าที่ล้าสมัยให้เป็น ปัจจุบัน” เพื่อปูทาง ไปสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งในระยะ 100 วันแรก กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นขับเคลื่อนแผนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อทุกความ ท้าทายและใช้ประโยชน์จากทุกโอกาสที่เป็นไปได้

นายนภินทร ยังกล่าวอีกว่า ITD ได้ตระหนักถึงความท้าทาย จากพัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงจัดทาแอปพลิเคชัน “ITD Expert Anywhere” ให้คาปรึกษาสาหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นเสมือนที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง โดยไม่มีข้อจากัดใน การเลือกเวลาและสถานที่ สามารถขอรับคาปรึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาของ ผู้ประกอบการ SMEs

นอกจากนี้ ITD ยังได้จัดทาแคมเปญ ”Knowledge Token” มอบเงินจานวน 1.5 ล้านบาท สนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs ใช้เหรียญความรู้แทนเงินสด เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและ การพัฒนาผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าแก่ ผู้ประกอบการ SMEs

ITD หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแพลทฟอร์ม ITD Expert Anywhere จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการ ประกอบ ธุรกิจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น และฝ่าฟัน ทุกความท้าทายได้อย่างง่ายดาย ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ติดต่อสำนักผู้อานวยการโดยงานสื่อสารองค์กร ITD
Tel : 022161894-7 ต่อ 137 หรือ 065-056-2954

สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: