Connect with us

News

ปฏิวัติการขายแบบให้คำปรึกษา ลูกค้าจะรักแบรนด์มากขึ้น l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • ทักษะการขายแบบให้คำปรึกษา
  • เทคนิคการขายแบบให้คำปรึกษา

การขายแบบให้คำปรึกษา เป็นขั้นตอนที่นักขายจะให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาให้กับลูกค้า เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า การขายแบบให้คำปรึกษานี้มีลักษณะที่แตกต่างจากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ เนื่องจากนักขายจำเป็นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาที่ลูกค้าต้องการคำปรึกษาเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำได้อย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า

ทักษะการขายแบบให้คำปรึกษา

ทักษะการขายสไตล์ใหม่ เป็นสิ่งที่ต้องเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นรายบุคคล มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักขายต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายของเราไม่ใช่เพื่อวันนี้เท่านั้น แต่เป็นการขายในระยะยาว กระบวนการขั้นตอนของการขายสไตล์ที่ปรึกษา (Consultative Selling) จะเป็นรูปแบบการขายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) อย่างแท้จริง โดยนักขายต้องมีความเข้าใจในเคล็ดลับ และหลักการให้คำปรึกษา เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราในระยะยาว

เทคนิคการขายแบบให้คำปรึกษา

  1. การค้นหาความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) และข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการของลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อีกทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีมากขึ้น และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และการทราบข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า จะส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเป็นมิตรระหว่างนักขายกับลูกค้าได้ 
  2. ทักษะหรือเทคนิคในการเปิดสนทนาการขายกับลูกค้าใหม่ หรือการเปิดใจกับลูกค้า โดยนักขายต้องสามารถให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลสินค้าและบริการที่ถูกต้องกับลูกค้าได้ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและบริการ
  3. เทคนิคในการรับมือหรือขจัดข้อโต้แย้ง ขณะที่ทำการนำเสนอขายอยู่นั้น อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างนักขายกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
  4. เทคนิคการปิดการขายหรือการนำเสนอ ลูกค้าเห็นว่าสินค้าและบริการนั้นสามารถตอบโจทย์ให้กับธุรกิจได้จริง ลูกค้าก็จะเริ่มสนใจรายละเอียดการซื้อขายว่าต้องทำอย่างไร  
  5. การติดตามผลและให้บริการหลังการขาย การติดตามผลเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ และอาจส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำในครั้งถัดไปได้เช่นกัน

การขายแบบให้คำปรึกษา จะเน้นไปที่ความเชื่อมั่นในความรู้และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ขาย การให้คำปรึกษาที่ดีและมีคุณภาพสามารถสร้างความไว้วางใจและสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยาวนานมากขึ้น โดยสามารถส่งเสริมให้กับความพึงพอใจของลูกค้าได้ในระยะยาว

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และจัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: