Connect with us

News

บริหารทีมที่แตกต่างอย่างลงตัวด้วย HBDI ® l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • ปัญหาของการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยใช้เครื่องมือ HBDI ®
  • ประโยชน์ของการใช้ HBDI ® ในการบริหารทีมในองค์กร

การทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร แน่นอนว่าคนหลายๆคนมารวมกัน ก็ต้องต่างความคิด การจะทำงานร่วมกันจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่จะสามารถทำให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็วและไม่มีอุปสรรค เพราะฉะนั้น การหาเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารทีมให้มีความเห็นที่ลงตัวจึงจำเป็นอย่างมาก HBDI ® เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ผู้คนสามารถทำความเข้าใจกระบวนการคิด ความถนัดของตนเอง และผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้น

การบริหารทีมด้วย HBDI ®

ในการบริหารทีมที่แตกต่างอย่างลงตัวด้วย HBDI ® จะอิงแนวคิดในการอธิบายสมองออกเป็น 4 ส่วนนั่นคือ สมองซีกซ้ายบน สมองซีกซ้ายล่าง สมองซีกขวาบน และสมองซีกขวาล่าง ที่มีความแตกต่างกัน เหมือนกับสมาชิกในทีมที่แน่นอนว่าต้องมีแนวคิดที่ต่างกันออกไปอยู่แล้ว ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการอบรมและพัฒนาทีมได้ ดังนี้

1. เข้าใจพฤติกรรมและแนวคิดของสมาชิกในทีม 

  • การประเมินแนวคิดของสมาชิกในทีมได้โดยการใช้ HBDI ® เพราะจะช่วยให้เข้าใจและรับรู้ถึงแนวโน้มของสมาชิกในทีม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและแก้ไขข้อผิดพลาดในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. สร้างทีมที่มีคุณภาพและสมดุลกัน

  • ความสามารถในการนำเสนอและตัดสินใจเชิงวิเคราะห์อาจเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งของทีม ในขณะที่การคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงสัมพันธ์อาจช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ ดังนั้น ควรสร้างทีมที่มีความสมดุลในทักษะและการคิดด้วย HBDI ® เพื่อให้ทีมสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้

3. สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการคิดที่หลากหลาย

  • การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการคิดที่หลากหลายจะช่วยเปิดโอกาสให้กับสมาชิกในทีมในการแสดงออกและช่วยพัฒนาไอเดียใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น HBDI ® จะช่วยทำให้เราเข้าใจในทักษะของคนในทีม และสามารถปรับตัวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

4. สร้างกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  • ใช้ความเข้าใจและการนำเสนอความคิดที่แตกต่างกัน ควรสร้างกลไกการสื่อสาร ที่เปิดให้สมาชิกทุกคนในทีม สามารถแสดงความคิดเห็นและไอเดียของตนได้อย่างเต็มที่ พร้อมที่จะรับฟังและรู้ว่าในทุกความคิดที่แตกต่างกัน ต่างก็ส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดกันได้ 

HBDI ® ประกอบด้วยแบบสอบถามที่ผู้ทดสอบต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การทำงาน การคิดเชิงสร้างสรรค์ และความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ทดสอบเข้าใจแนวคิดหลักของตัวเองว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นในการใช้สมองข้างใดมากที่สุด หรือมีแนวโน้มที่จะคิดในลักษณะใดมากที่สุด

ผลการทำ HBDI ® จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและข้อจำกัดในการคิดของบุคคล และช่วยให้เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว หรือคนในที่สนใจในแง่ของการคิดและการตอบสนองที่แตกต่างกันได้มากขึ้น การใช้ HBDI ® สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง การนำเสนอแนวคิด การทำงานเป็นทีม และการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และจัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: