Connect with us

News

HBDI ® ต่างจาก Whole Brain Thinking อย่างไร l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • ความหมายของHBDI® และ Whole Brain® Thinking
  • ข้อแตกต่างของHBDI® และ Whole Brain® Thinking
  • การใช้HBDI® และ Whole Brain® Thinking ในการสื่อสารและการทำงาน

HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument) และ Whole Brain® Thinking ต่างกันอย่างไร? อีกหนึ่งคำถามที่ชวนสงสัยเพราะโดยทั่วไปแล้วทั้งสองคำนี้มีหลักการที่คล้ายกัน แต่จริงๆแล้วทั้งHBDI® และ  Whole Brain® Thinking ถูกสร้างขึ้นมาจากบุคคลคนเดียวกันนั่นคือ Ned Herrmann ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดของมนุษย์ และความสามารถในการใช้สมองในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแนวคิดนี้ยังมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่ ดังนั้นเรามาดูกันว่า HBDI® และ Whole Brain ®Thinking มีข้อแตกต่างกันอย่างไร

HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument) คืออะไร

HBDI® เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินวิธีการคิดและวิธีการทำงานของแต่ละบุคคล จำนวน 120 ข้อคำถามจิตวิทยา ส่วนใหญ่จะใช้ในบริบทองค์กรหรือการทำงานเป็นทีม โดย HBDI® จะวัดความถนัดของบุคคลในการใช้สมองทั้งสี่ด้าน คือ

  1. สมองด้านซ้ายบน (Upper Left) คือ การคิดวิเคราะห์ เน้นข้อเท็จจริง มีหลักการและเหตุผล
  2. สมองด้านซ้ายล่าง (Lower Left) คือ การจัดระเบียบ วางแผน มีวินัย ลงมือทำ
  3. สมองด้านขวาล่าง (Lower Right) คือ การแสดงออก ปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม 
  4. สมองด้านขวาบน (Upper Right) คือ การจินตนาการ การหยั่งรู้ ใครรู่  องค์รวม

HBDI ® มีการแปลผลที่ไม่ขึ้นกับการแปลผลลัพธ์จากวิทยากร ที่อาจทำให้เกิดอคติ ความโน้มเอียงใดๆตามมา การแปลผลจากระบบกลางเป็นประโยชน์อย่างมาก กับองค์กร เพราะวิทยากรจะเข้าไปเพื่ออธิบายวิธีการอ่านค่าและการปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

Whole Brain®  Thinking คืออะไร

Whole Brain®  Thinking เป็นแนวคิดหลักการที่เน้นการใช้สมองทั้งสี่ด้าน เช่นดียวกับ HBDI ® แต่ไม่ใช่แบบวัด เพราะอิงตามความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เราไม่เพียงคิดด้วยสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาเท่านั้น แต่ยังมีการคิดเชิงลำดับการกับการคิดเชิงประสบการณ์อีกด้วย ดังนั้น Herrmann จึงเสนอรูปแบบแนวคิดเรื่องสมองโดยรวม โดยแบ่งสมองออกเป็น  4 ส่วน แต่ละส่วนของสมองจะทำหน้าที่หรือมีแบบ (style) การคิดที่แตกต่างกัน  

สรุปได้ว่า HBDI® และ Whole Brain® Thinking นั้นมีหลักการคิดในเรื่องของวิเคราะห์ จำแนกประเภทของสมองเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่ Whole Brain® Thinking เน้นในเรื่องของแนวคิด หลักการ ทฤษฎี การนำไปใช้ในการตัดสินใจ การขาย ส่วน HBDI® เป็นแบบวัดกระบวนการคิดจำนวน 120 ข้อ มีความแม่นยำสูงถึง 99% และเหมาะกับกลุ่มผู้บริหาร ผู้นำ ทำให้เกิดการยอมรับ สร้างการตระหนักรู้เพราะนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข มาจากสถิติกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก 

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และจัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: