Connect with us

News

พัฒนาคนด้วยการพัฒนากระบวนการคิดด้วย Whole Brain ®Thinking l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • รูปแบบวิธีการคิดแบบ Whole Brain ®Thinking
  • การทำงานเป็นทีม เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของกระบวนการทำงาน
  • ส่งเสริมพัฒนาทักษะของทีมสร้างศักยภาพการทำงานที่ดีมากขึ้น

การพัฒนาคนด้วยการพัฒนากระบวนการคิดด้วย แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® และ Whole Brain ®Thinking เป็น กระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการคิดเชิงของบุคคล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทักษะ และความสามารถในการทำงานและการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งตัวอย่างของการนำ Whole Brain ®Thinking และ ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เช่น

1. การส่งเสริมการเรียนรู้จัดระบบวิธีการคิดให้เป็นระบบระเบียบ

  • การสอนและการเรียนรู้ควรออกแบบให้ครอบคลุมสมองทุกส่วนของผู้เรียน โดยเน้นให้มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงการใช้ทักษะของสมอง เช่น การให้โจทย์ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะการวางแผนและการวิเคราะห์ ร่วมกับการให้กิจกรรมสร้างสรรค์และการเชื่อมโยงความคิดทางอารมณ์

2. การสร้างรูปแบบความคิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ที่ใช้ทักษะและความสามารถทั้ง 4 ด้านของสมอง เพราะทุกคนมีการใช้สมองทุกส่วนเข้าด้วยกัน แต่การใช้ Whole Brain ®Thinking จะเปิดโอกาสให้สมองมีความยืดหยุ่นครอบคลุมในทุกๆด้าน ทำให้แต่ละบุคคลสามารถพัฒนาวิธีและทักษะการคิดอยู่เสมอ เมื่อความคิดเปลี่ยน การกระทำ และขีดความสามารถจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นตาม 

3. การสนับสนุนการทำงานเป็นทีม 

  • การสร้างทีมด้วย Whole Brain ®Thinking คือการเน้นย้ำ และให้ความสำคัญของการลดช่องว่างลดความแตกต่าง ลดความแตกแยกของกระบวนการคิด โดยให้น้ำหนักของทุกความคิดสำคัญ และจำเป็น อาจจะมีบางเรื่องที่มีกระบวนการคิดแบบใดแบบหนึ่งมีที่น้ำหนักมากที่สุดแต่องค์ประกอบด้านอื่นๆก็ยังต้องใส่ใจและถูกคำนึงถึง เช่น ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจให้น้ำหนักที่ความแปลกใหม่ ภาพลักษณ์ มากที่สุดแต่สินค้าจะออกสู่ตลาดไปได้ต้องมีองค์ประกอบของความคิดด้านอื่นๆเติมลงไปให้ครบ ครอบคลุมด้วยเช่นกัน จึงจะกลายเป็นสินค้าที่ขายดี สร้างยอดขาย เป็นกระแส บริหารจัดการได้ดี และ อยู่ในใจของลูกค้า เป็นต้น ดังนั้นทีมที่เป็น Whole Brain ®Thinking ทีม จะเป็นทีมที่สามารถสร้างประสิทธิภาพได้มากกว่า 60% เทียบจากทีมที่ปราศจากความหลากหลายและไม่ทำงานร่วมกัน 

4. การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง

  • องค์กรสามารถให้การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะWhole Brain ®Thinkingให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดที่หลากหลาย ลดความต่าง เพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจการวางแผนเป็นรูปธรรม  และทักษะการแก้ไขปัญหา ภายใต้แรงกดดันด้วย Whole Brain ®Thinking

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: