Connect with us

News

เพราะอะไรทุกองค์กรต้องมี Whole Brain ®Thinking l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • เหตุผลที่ควรใช้ Whole Brain ®Thinkingในองค์กร
  • การพัฒนาและสื่อสาร รวมถึงการแก้ไขปัญหา ทำได้ด้วย Whole Brain ®Thinking

Whole Brain ®Thinking เป็นแนวคิดที่เน้นการใช้ความคิดทั้งสี่ส่วนของสมอง เพื่อให้เกิดการคิดอย่างสมดุล คิด ครบ คมรอบคอบ และเป็นระบบ ส่วน HBDI ® คือแบบวัดกระบวนการคิดเพื่อให้ทราบว่าวิธีการคิด การตัดสินใจ แบบไหนคือสิ่งที่ถนัดมากที่สุด ดังนั้น องค์กรที่ต้องการเติบโตและพัฒนา จึงต้องมีหลักกลยุทธ์ Whole Brain ®Thinkingเพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ

เหตุผลที่ทุกองค์กรควรมี Whole Brain ®Thinking

1. การแก้ปัญหาที่มุ่งเน้นความสมดุล ครบ รอบคอบ รอบด้าน และ รับฟังเชื่อมโยงมุมมองที่แตกต่าง

การใช้ Whole Brain ®Thinking ช่วยให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจากด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

  • การใช้การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เพื่อศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบความเป็นไปได้ 
  • Sequential Thinking (ความคิดเชิงความรู้) – การเรียงลำดับขั้นตอนและการติดตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินการ
  • การใช้การคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อพัฒนาแนวคิดและสิ่งใหม่ๆ
  • การเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกัน ( Interaction)

2. การพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร

  • Whole Brain ®Thinking ใช้เพื่อเป็นภาษากลางของทั้งองค์กรเพื่อเข้าใจความหมายที่ตรงกันและเปิดให้เห็นเหตุและผลที่ซ่อนอยู่ภายใต้วิธีการคิดในรูปแบบต่างๆ โดยแนวคิด Whole Brain® Thinking จะทำให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดที่แตกต่างกัน สามารถนำเสนอและเข้าใจความหมายของข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถคิดค้นแนวทางแก้ไขหรือการพัฒนาการสื่อสารในอนาคตได้ดีขึ้นอีกด้วย

3. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม

  • Whole Brain ®Thinking ช่วยสร้างพลังสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายในองค์กร โดยการผสมผสานการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การคิดบูรณาการ เพื่อสร้างแนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อน และการคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อธุรกิจ และ ความคิดเชิงคุณค่า ทำให้เห็นว่าสินค้าและบริการนั้นๆ จะส่งต่อคุณค่าต่อไปอย่างไร

4. การสร้างทีมงานที่สมดุล 

  • Whole Brain ®Thinking ช่วยนำเอาทุกความแตกต่างของวิธีคิดมาผสมรวมกัน ทำให้สมาชิกในทีมสามารถยอมรับและรับเอาความแตกต่างเข้ามาในการทำงานได้ดีขึ้น เพราะความเข้าใจในการผสมผสานกระบวนการคิดที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน และ มีความถนัดที่แตกต่างกัน เป็นส่วนผสมสำคัญสำคัญการสร้างทีมและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างแท้จริง 

Whole Brain ®Thinking สามารถช่วยให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการนำเสนอแนวคิดที่ครอบคลุม ครบ รอบด้าน เน้นการจัดระเบียบวิธีการคิด และส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อธุรกิจอย่างแท้จริง 

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และจัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: