Connect with us

News

คำถามทรงพลังใช้ถามลูกค้า l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

 • คำถามที่ทรงพลังต่างจากคำถามทั่วไปยังไง?
 • เทคนิคการตั้งคำถามทรงพลัง
 • คำถามที่ควรใช้ถามลูกค้า

คำถามที่ทรงพลังต่างจากคำถามทั่วไปยังไง?

คำถามทั่วๆ ไป คือ เป็นการถามเพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวกับผู้ถามมีความต้องการ และมุ่งเน้นการตอบคำถาม มากกว่าการใช้ความคิดก่อนการตอบคำถามของตนเอง ส่วนคำถามที่ทรงพลัง เป็นการถามเพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเองของผู้ถูกถาม และเป็นการเปิดอิสระ ทางความคิดให้มากที่สุด ไม่เฉพาะเจาะจง ทำให้ผู้ถูกถามสร้างแนวความคิดที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริง

เทคนิคการตั้งคำถามทรงพลัง

การตั้งคำถามที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และอยากเริ่มต้นบทสนทนากับเรา ซึ่งนำไปสู่การเริ่มต้นการซื้อขายที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งการจะตั้งคำถามที่ดูทรงพลังนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยเทคนิคบางประการ ดังนี้

 • รู้ความสำคัญของคำถาม
 • รู้วิธีการทำงานของคำถาม
 • เปลี่ยนการพูดเป็นการถาม
 • นึกถึงคำถามที่ถามบ่อยๆ และพิจารณาความแตกต่างของมัน
 • ฝึกเขียนคำถามในหลากสถานการณ์

คำถามที่ควรใช้ถามลูกค้า

ประเภทคำถามต่างๆ ที่ควรใช้ถามลูกค้า เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องคุยกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยต่อหน้าหรือคุยผ่านโทรศัพท์ การเลือกใช้คำถามที่มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเริ่มต้นได้ดังนี้

 • คำถามแบบปิด : ต้องการคำตอบ “ใช่”, “ไม่ใช่” จำกัดวงของคำตอบ คำถามปลายปิดควรหลีกเลี่ยงการใช้ถามในช่วงแรก  เพราะในช่วงแรกๆควรถามคำถามปลายเปิด
 • คำถามแบบเปิด : เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสงความคิดเห็นของตนเองออกมา ไม่ได้กำหนดเฉพาะในกรอบที่กำหนดไว้ เช่น คุณรู้สึกกับผลิตภัณฑ์ของเรา เพราะอะไร? อย่างไร? เพื่อให้ได้คำตอบที่เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่จำกัดคำตอบมากนัก แต่ก็มีหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงอยู่ 
 • คำถามทรงพลัง : ต้องการคำตอบที่ออกมาจากความคิด ความรู้สึก ของลูกค้า และวิธีการที่ผู้ตอบมีความตั้งใจจะไปปฏิบัติด้วยตัวของเขาเอง โดยผู้ตอบมีความรู้สึกดีกับคำถามที่สามารถช่วยให้เขาเห็นคำตอบได้ด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่เป็นการบังคับคำตอบ

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และ จัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: