Connect with us

News

เทคนิคการขายด้วย Whole Brain® Thinking l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • Whole Brain® Thinking เกี่ยวข้องกับการขายอย่างไร?
  • เทคนิคการขายด้วย Whole Brain® Thinking
  • ประโยชน์ที่ได้รับจากการขาย โดยใช้เครื่องมือ Whole Brain® Thinking

Whole Brain® Thinking เป็นเทคนิคการขายที่ใช้ทฤษฎีสมองทั้ง 4 ด้าน (สมองซีกซ้ายบน, สมองซีกซ้ายล่าง, สมองซีกขวาบน, สมองซีกขวาล่าง) เพื่อให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงและสื่อสารกับลูกค้าได้แบบเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิธีการนี้จะใช้ความรู้เกี่ยวกับสมองและการทำงานของสมองในแต่ละด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละลูกค้า

เทคนิคการขายด้วย Whole Brain® Thinking 

เทคนิคการขายด้วย Whole Brain® Thinking จะใช้สมองส่วนซ้ายที่มุ่งเน้นความเป็นระเบียบ เชื่อมโยงกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขและรายละเอียด ส่วนสมองด้านขวาจะมุ่งเน้นความสร้างสรรค์และความรู้สึก ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่เป็นภาพลักษณ์ และเพื่อใช้ Whole Brain®Thinking ในการขายอย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณสามารถทำตอนขั้นตอนต่างๆได้ดังนี้

1. ทำความเข้าใจลูกค้า

  • ใช้การสังเกตและการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าของคุณ สังเกตทั้งภาษาพูดและภาษากาย ฟังคำพูดและสิ่งที่ลูกค้าบอกคุณ เพื่อรับรู้ว่าลูกค้ามีแนวคิดและความต้องการอย่างไร

2. ปรับสมดุลของความคิด

  • ใช้ข้อมูลที่คุณได้รับมา เพื่อปรับสมดุลระหว่างข้อมูลที่มุ่งเน้นความเป็นระเบียบ และข้อมูลที่มุ่งเน้นความรู้สึกและความสร้างสรรค์ และเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละคน

3. สร้างความเชื่อมโยง

  • ใช้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าในการสร้างความเชื่อมโยง ถ้าลูกค้าต้องการความรอบคอบและการวางแผนให้ดี ควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีเหตุผลและเป็นระเบียบ ถ้าลูกค้าต้องการเน้นในเรื่องของความรู้สึกและการสื่อสารระหว่างบุคคล ให้ใช้ภาพลักษณ์และคำพูดที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

4. สร้างความเข้าใจร่วมกัน

  • เสนอแนะแนวคิดของทางบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเห็นว่าคุณเข้าใจในความต้องการและพยายายมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

5. ปรับกลยุทธ์การขาย

  • ปรับกลยุทธ์ของคุณให้ตรงกับลูกค้าแต่ละคน โดยพิจารณาความสมดุลของสมองในแต่ละด้าน ของลูกค้าแต่ละคน เพื่อให้ข้อเสนอของคุณมีความน่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

การใช้เทคนิคการขายด้วย Whole Brain® Thinking ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าในแต่ละระดับ และเข้าใจความต้องการของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การขายของคุณให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการสร้างความสำเร็จในการขาย

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และ จัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: