Connect with us

News

ประโยชน์ของ Whole Brain® Thinking ที่นอกเหนือจากการอ่านคน l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • Whole Brain ®Thinking และ แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® มีที่มาอย่างไร?
  • Whole Brain® Thinking สามารถใช้อ่านคนได้หรือไม่?
  • ประโยชน์ของ Whole Brain® Thinking 

Whole Brain ®Thinking และ แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® เป็นแนวคิดที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกันที่ชื่อ Ned Herrmann ซึ่งได้นำความเข้าใจเกี่ยวกับสมองมนุษย์และลักษณะการทำงานของสมองมาพัฒนาให้เป็นกรอบคิดที่เน้นการใช้สมองทั้ง 4 ซีก โดยต่อยอดมาจากทฤษฎี Split Brains ของ ศาสตราจารย์ ดร. Roger Wolcott Sperry คือ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์

Whole Brain ®Thinking และ แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® สามารถใช้อ่านคนได้หรือไม่ และมีประโยชน์ด้านอื่นอย่างไรบ้าง

การอ่านคน หรือ อ่านความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ยังไม่ได้มีการการันตีว่ามีเครื่องมือหรือกลยุทธ์ใดที่สามารถทำได้ แต่หากพูดถึงการทำความเข้าใจกับ กระบวนการคิด การตัดสินใจ วิธีการสื่อสารเพื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์นั้น สามารถใช้ Whole Brain ®Thinking และ แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® ในการวิเคราะห์ได้ เพราะ Whole Brain ®Thinking และ แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® เป็นแบบวัด และ ทฤษฎีที่ทำให้กระบวนการคิดครบ คม รอบด้าน มากขึ้น ซึ่งสมองทั้ง 4 ซีกนี้ มีกระบวนการคิดที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อการสื่อสาร การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการกับสิ่งต่างๆ รอบตัว หากทำความเข้าใจได้ นอกจากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ Whole Brain ®Thinking และ แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® ยังช่วยให้คนสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆ ในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยในเรื่องของทำงาน การวางแผนล่วงหน้า การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสร้างทีมที่มีความสมดุล ช่วยพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น มองโลกได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ของ Whole Brain ®Thinking และ แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® ที่นอกเหนือจากการอ่านคนแล้ว ยังรวมถึงการใช้สมองทั้ง 4 ซีกในการคิดและการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ การเรียนรู้ การทำงานที่หลากหลาย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการทำงานเป็นทีมที่ดีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สำเร็จในงานและชีวิตประจำวันอีกด้วย

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และ จัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: