Connect with us

News

วิเคราะห์ลูกค้าด้วยสมอง 4 สี l HBDI l MEWE | O2O

Published

on

MEWE เป็นระบบการอบรมที่มีติดตามผลได้แม่นยำ สามารถสร้างทีมขายให้แข็งแกร่ง ปิดการขายได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีภาวะความเป็นผู้นำสำหรับผู้เป็นหัวหน้าทีมขายอีกด้วย ทั้งหมดนี้

สามารถทดลองใช้ระบบ เพื่อคุณภาพของทีมขายที่จะพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้

Hilight

  • ความสำคัญของการวิเคราะห์ลูกค้าให้ถูกจุด
  • เครื่องมือ Whole Brain ®Thinking 

การวิเคราะห์ลูกค้า เป็นกระบวนการในการศึกษาและทำความเข้าใจลูกค้า เพื่อสร้างข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้า และการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กลุ่มลูกค้ากำลังมองหา การวิเคราะห์ลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของการวางกลยุทธ์การตลาด เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจลูกค้าในระดับลึกขึ้น เพื่อให้สามารถปรับแผนการตลาดและการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่ได้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เป้าหมายการตลาด และการสร้างแบรนด์ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และนำไปสู่ความสำเร็จในการตลาดและการขาย

การวิเคราะห์ลูกค้า มักจะมีกลยุทธ์และเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลายการใช้ข้อมูลสถิติ การสำรวจ การวิเคราะห์แบบคุณลักษณะลูกค้า การศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายอีกหนึ่งเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ Whole Brain ®Thinking หรือสมอง 4 สี

การวิเคราะห์ลูกค้าด้วยสมอง 4 สี (Whole Brain ®Thinking) 

กล่าวถึงการประมวลผลของสมองที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีคุณสมบัติและลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้

1. สมองสีน้ำเงิน (Blue Brain) หรือ สมองซีกซ้ายบน (Upper Left)

  • สมองส่วนนี้ เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ที่เป็นรายละเอียด มีความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและข้อมูลที่ต้องการความแม่นยำ ลูกค้าที่มีสมองสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูลสถิติ งานวิจัย ตัวเลขย้อนหลัง ให้ความสนใจเรื่อง ประสิทธิภาพในการใช้งาน ความคุ้มค่า การลงทุน ผลตอบแทนเป็นต้น 

2. สมองสีเขียว (Green Brain) หรือ สมองซีกซ้ายล่าง (Lower Left)

  • สมองส่วนนี้ เกี่ยวข้องกับ ความคิดเชิงบริหารงาน การจัดการ (Organizational Thinking)เป็นนักคิดที่มีความถนัดในการวางแผน การเตรียมการ การจัดการเวลา เน้นความรับผิดชอบและการดำเนินการอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ลูกค้าจะคำนึงถึง ระยะเวลาสำหรับการดูแลหลังการขาย ประกันสินค้า ความปลอดภัย การใช้งานจริง เอกสารที่ครบถ้วนและละเอียดยิบย่อยเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  

3. สมองสีแดง (Red Brain) หรือ สมองซีกขวาล่าง (Lower Right)

  • สมองส่วนนี้ เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม คนที่มีสมองสีแดงมักจะมีความสามารถในการรับมือกับความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกระหว่างบุคคล ทั้งที่รู้จัก หรือไม่รู้จัก ก็ตาม ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับ การใช้ประโยชน์ของสินค้าหรือบริการเพื่อตนเองและคนอื่นๆรอบๆตัว อาจซื้อเป็นของฝาก ของขวัญให้คนอื่นมากกว่าตนเอง และใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นตัวตัดสิน และ ชอบความรู้สึกที่มีคนเอาใจใส่ คอยพูดคุย นำเสนอ 

4. สมองสีเหลือง (Yellow Brain) หรือ สมองซีกขวาบน (Upper Right)

  • สมองส่วนนี้ เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มองโลกในมุมมองที่แตกต่างและชอบทดลองสิ่งใหม่ ลูกค้าจะให้ความสนใจกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ความพิเศษ แตกต่าง ความเป็นเจ้าแรก

Whole Brain ®Thinking มีประโยชน์ไม่เพียงแค่การนำมาใช้เพื่อความเข้าใจและปรับการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะสม แต่ยังช่วยเรื่องการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา ส่งเสริมนวัตกรรมและนำไปต่อยอดแนวทางกลยุทธ์สำหรับการดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

MM TRAINING ACADEMY สถาบันจัดฝึกอบรมพนักงานขาย และ จัดทำโปรแกรม Sales Leadership Training เสริมทักษะให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม สร้างภาวะผู้นำ ให้พนักงานขายของคุณ

ติดอาวุธ เสริมทักษะ ด้วยทฤษฏีที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า ทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ สนใจเรียนรู้หลักสูตรการขาย ด้วย Whole Brain ®Thinking แบบวัดกระบวนการคิด HBDI ® หรือทักษะด้านการขายอื่นๆ

ติดต่อ MEWE หรือ โทร : 0889636599 หรือ Line : @mmmewe

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: