Connect with us

News

วิเชียร อินทร์ไกรดี เผยเคล็ดลับสู่การเป็นบริษัทที่ยืนยาวมั่นคงแบบ Century | O2O

Published

on

ญี่ปุ่นไม่เพียงแค่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุเกิน 65 ปี มากที่สุดในโลก ( Jiroemon Kimura เป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ 116 ปี 54 วัน ในช่วงอายุปี 1897-2013 ซึ่งนับว่าเป็นชายที่มีอายุได้ยืนยาวที่สุด) แต่ญี่ปุ่นเองก็มีบริษัทที่มีชื่อเสียง มีวัฒนธรรมเก่าแก่และดำเนินกิจการนับร้อยปีมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเช่นกัน ( บริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 5 อันดับแรกคือบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุมากถึง 1,400 ปี และปัจจุบันก็ได้ถูกซื้อกิจการไปโดยบริษัทญี่ปุ่น ชื่อ Takamatsu Construction Group) ดูเนื้อหาบน O2O Forum

เคล็ดลับสู่การเป็นบริษัทที่มีอายุยืนยาว นั้นสอดคล้องกับหลักการใช้ชีวิตด้วยความสัมพันธ์กับคนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีพลัง เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมีบทบาทมากต่อการเติบโตขององค์กรด้วยการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การมองเห็นความสำเร็จที่รุ่งเรืองในทุกๆ ปีแบบยาวนานนับร้อยปีคือวัฒนธรรมของการทำงานแบบญี่ปุ่นที่เน้นเรื่องความสำคัญของคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาก่อนการทำกำไร (Human and the World Sustainability) บริษัทที่ยิ่งใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นจะใช้เวลากับการตั้งเป้าหมายระยะสั้นน้อยกว่าการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 

หลักการคิดของบริษัทที่ยืนยาวนับร้อยปีของญี่ปุ่น

1. Long-Term Vision

ตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่เน้นความชัดเจนของการมีจุดยืนขององค์กรอย่างชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นอนาคตขององค์กรในฐานะองค์ประกอบที่สำคัญของโลก ใส่ใจในการเติบโตแบบยั่งยืน และเข้าใจ เตรียมพร้อมกับการปรับตัวสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก ดังจะเห็นได้จากการที่ญี่ปุ่นคือชาติแรกๆ ในโลกที่ผลิตรถเครื่องยนต์ Hybrid แต่ไม่เดินหน้าต่อไปกับระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า โดยหันมาพัฒนาพลังงานสะอาดในอีกมิติที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นกลไกหลักในการเป็นเชื้อเพลิงที่เชื่อว่าสร้างความยั่งยืนต่อมนุษย์และโลกใบนี้ได้มากกว่า 

วิสัยทัศน์ในธุรกิจร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันที่มีการให้น้ำหนักกับเรื่องการลดของเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร ใช้ทุกทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เศษที่เหลือจากการปรุงอาหารจะถูกนำมาเป็นวัตถุดิบของอีกเมนูได้อย่างมีศิลปะลงตัว อร่อยอย่างมีคุณค่า

2. Customer Loyalty

หน่วยธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ หากบริหารด้วยวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นแล้วนั้น ทุกหน่วยล้วนให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นใส่ใจและพิถีพิถันกับการส่งมอบคุณภาพของสินค้าและบริการในทุกมิติเพื่อปลูกฝังความมั่นใจในแบรนด์และองค์กรสู่ความรู้สึกของผู้ใช้บริการ ร้านหนังสือเก่าแก่แบรนด์ดังของญี่ปุ่นอย่าง Tsutaya เติบโตต่อเนื่องจากยอดขายกว่า 40% ด้วยการทำ Loyalty Program ที่เน้นคุณภาพของสินค้าครอบคลุมตั้งแต่หนังสือไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผูกพันกับคะแนนบัตร T-Point ตลาดการทำคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายกับร้านค้าในเครือของแบรนด์ดังในประเทศญี่ปุ่นคือนโยบายการดูแลลูกค้าชั้นดีที่องค์กรขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นต่างให้ความสำคัญ และนั่นก็รวมถึง Loyalty Program จาก NTT Docomo และ Rakuten Group เช่นกัน

แน่นอนว่าการดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศจะต้องใส่ใจกับระบบการทำ Point Card สะสมคะแนนโดยทางร้านค้าจะนำเสนอของและกิจกรรมเพื่อสมนาคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณด้วยความใส่ใจในสิ่งตอบแทนความไว้วางใจในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครในคุณภาพที่สร้างการจดจำได้อย่างไม่ลืมเลือน

3. Innovation and Adaptability

นักบริหารหลายคนเรียนรู้วิธีการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่องจากมิติการบริหารที่เรียกว่า Kaizen (ไคเซน) บริษัทที่เติบโตต่อเนื่องแบบร้อยปีที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีหัวใจของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อกำหนดทิศทางให้ผู้ใช้งานก้าวตามในแบบที่ดีงามต่อชีวิตและจิตใจ บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 300 บริษัทจึงหันมาลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital อาทิเช่น Softbank ธนาคารขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า 8.65 ล้านล้านเยน ทุ่มพอร์ตเงินลงทุนให้กับ Health Tech หลายตัวด้วยการ M&A ธุรกิจสุขภาพที่เน้นด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในมุมมองด้านการดูแลสุขภาพได้ดีและมากขึ้น

เทคโนโลยีได้เดินทางไปสู่ทุกอนูของกิจกรรมการบริหาร ธุรกิจด้านอาหารของญี่ปุ่นเติบโตไปกับการใช้เทคโนโลยีด้าน Data Analytic ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าจากทักษะการวิเคราะห์สถิติ รวมไปถึงเทคโนโลยีการช่วยประหยัดแรงงานคนที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้การออกแบบร้านอาหารในทำเลต่างๆ มีความแม่นยำด้านการบริหารตลาดและการบริหารต้นทุนรวมถึงทรัพยากรบุคคลดีขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก

4. Corporate Culture

ความภาคภูมิใจของทีมงานที่มีให้กับองค์กรคือสิ่งยืนยันการถ่ายทอดวัฒนธรรมของการทำงานและการเติบโตแบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี การทำงานอย่างเป็นทีมที่เข้มแข็งและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของทีมงาน คือหัวใจของการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นความลับที่ยากจะเลียนแบบได้สำหรับองค์กรญี่ปุ่นที่วางแผนการเติบโตแบบร้อยปี Shushin Koyo คือการผูกหัวใจไว้กับองค์กรด้วยการว่าจ้างและทำงานร่วมกันเติบโตในระยะยาวโดยมีแนวคิดของการเรียนรู้งานแบบรอบด้านเพื่อให้บุคลากรเข้าใจงานและมีความลึกซึ้งกับเนื้องานในทุกตำแหน่ง ความสามารถของบุคลากรจึงเปี่ยมล้นและสามารถใช้จำนวนคนที่น้อยกว่าเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับองค์กรได้อย่างแตกต่าง Mitubishi ถือกำเนิดในปี 1870 และเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดโลก (แบรนด์ญี่ปุ่นอันดับ 2 ของ Fortune Global 500) มี corporate culture ที่โดดเด่นด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยในกับพนักงานทุกคนอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดในทุกมิติ ส่งผลให้พนักงานมีความมั่นใจในสวัสดิการที่ดีเลิศและส่งมอบผลงานที่เหนือความคาดหมายต่อเนื่องยาวนานในทุกๆ ปี

เช่นเดียวกัน ธุรกิจร้านอาหารของญี่ปุ่นที่ให้น้ำหนักกับการเติบโตในระยะยาวจะปลูกฝังวัฒนธรรม Omotenashi ที่เป็นสำนึกของการขอบคุณในบุญคุณของสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกันมาจนเกิดวินาทีนี้ของตัวตน สำนึกในบุญคุณของลูกค้าจึงถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ Corporate Culture ที่ถ่ายทอดจากบุคคลภายในร้านสู่ผู้มาใช้บริการอย่างเสมอภาคและมั่นคงในทุกการแสดงออก พนักงานทุกคนในร้านจะทำงานทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยรูปแบบการเทรนนิ่งที่ออกแบบมาเพื่อความสมบูรณ์ของงานบริการในทุกเวลา

5. Social Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสังคมคือหน้าที่ของพลเมืองที่พึงมี ญี่ปุ่นปลูกฝังวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างมีอารยะ เคารพกติกาของสังคมอันเป็นกติกาที่ดีงามต่อการดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของชุมชน บริษัทที่ตั้งเป้าหมายเติบโตระดับร้อยปีจะมีพันธะกิจต่อการพัฒนาสังคมในมิติที่ตนเห็นว่าสำคัญหรือมีความชำนาญในเชิงลึกเป็นพิเศษ Panasonic Corporation จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1918 พร้อมกับการเติบโตในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าจนกลายเป็นแบรนด์อันดับต้นของโลกด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม สำนึกของการรักษ์โลกในนโยบาย ESG ที่เข้มงวดของบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ทำให้ Panasonic สามารถเปลี่ยนโรงงาน 9 แห่งจากใน 5 พื้นที่ที่แตกต่างกันในปี 2022 เป็นโรงงาน Zero CO2 Factory ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบันทึกตามมาตรฐานระดับโลก

ธุรกิจร้านอาหารที่ใส่ใจในบุญคุณของแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมย่อมมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบที่เด่นชัด เช่น การสร้างฟาร์มปลูกพืชผัก  organic สำหรับใช้ในกิจการ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้มาใช้บริการ การรณรงค์ในกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ผ่านกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การจัดการแข่งขันวิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ หรือจัดแข่งขันในรูปแบบถ้วยรางวัลเพื่อพัฒนาการกีฬาให้เติบโตขึ้นไปพร้อมกับแบรนด์

6. Resilience and Risk Management

Nana korobi ya oki คือการเปรียบเทียบสถานการณ์ที่ล้มถึง 7 ครั้งแต่ก็ยังสามารถกลับมายืนได้มากถึง 8 ครั้ง สถานการณ์โควิด 19 คือบทพิสูจน์ให้โลกได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของบริษัทที่มั่นคงหลายๆ แห่งในประเทศญี่ปุ่นแม้จะมีวิกฤตหรือภัยพิบัติรุนแรง อาทิเช่น แผ่นดินไหวร้ายแรง หรือแม้แต่ซึนามิคลื่นยักษ์ ก็ไม่อาจกระทบอนาคตที่วางแผนไว้รองรับแรงกระแทกอย่างรุนแรงมาแล้วล่วงหน้า ด้วยการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างมีนัยยะแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงน้อยนิด พร้อมกับการกลับมาผงาดในวงการได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับก่อนจะเกิดวิกฤต 

ธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการปิดร้านเพื่อลดความเสี่ยงในภาวะวิกฤตโควิดคืออีกบทพิสูจน์ของการเติบโตอย่างยั่งยืน ร้านอาหารที่ส่งมอบความลงตัวในรสชาติและราคาแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ บางแบรนด์กลับเติบโตต่อเนื่องด้วยการขยายสาขาท่ามกลางวิกฤติที่ผู้คนหวาดกลัว โดยมียอดการขยายสาขาสูงถึง 20 สาขาภายในช่วงโควิดที่ผ่านมา นั่นเป็นเพราะการบริหารความเสี่ยงของแบรนด์ที่เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการและมองเห็นถึงจุดลงทุนที่คุ้มค่าของนักลงทุน พร้อมกับการเตรียมการนำเสนอความลงตัวในทุกการบริหารจัดการภายในร้านและการตลาดบนสุดยอดกลยุทธ์ทำเลทองที่ยากจะปฏิเสธได้

ที่มา : wikipedia

ที่มา : wikipedia

Megumi Group ตั้งปณิธานสู่การเป็นบริษัทร้อยปีที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์ร้านอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ สู่คนไทยและชาวต่างชาติทุกๆ คนในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายพร้อมกับการจดจำอย่างมีคุณค่า เรามั่นใจว่าการเดินทางสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นได้จากหัวใจ Omotenashi ที่หลอมรวมให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นความสำเร็จอันจะนำเราสู่การเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าชื่นชอบ ประทับใจ และเป็นที่คิดถึงในทุกเวลา เราจะเติบโตอย่างยั่งยืน เราจะเป็นบริษัทร้อยปีที่มีคุณค่าต่อสังคมและโลกใบนี้ ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ติดต่อ Megumi group หรือที่ Ozawa Ramen เพื่อร่วมลงทุนธุรกิจ

สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: