Connect with us

News

เริ่มแล้วหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ พลิกโฉมธุรกิจด้วย Big Data และ AI” BDI ขานรับนโยบายรัฐ เดินหน้าเสริมแกร่งผู้นำยุคดิจิทัล

Published

on

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมพิธีเปิดหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ พลิกโฉมธุรกิจด้วย Big Data และ AI”  (LEAD : Transformational Leadership with Big Data and AI ) ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงดีอี มุ่งยกระดับองค์กรและภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Big Data และ AI อย่างเต็มรูปแบบเดิมหน้าเกมรุกครั้งสำคัญ  เสริมแกร่งผู้บริหารและผู้นำองค์กร ก้าวสู่การเป็นหนึ่งด้านเทคโนโลยี และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภายในงานช่วงแรกได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดหลักสูตร LEAD : Transformational Leadership with Big Data and AI ในครั้งนี้ โดยนายประเสริฐ กล่าวว่า กระทรวงดีอีได้กำหนดนโยบายภายใต้แผนงาน “The Growth Engine of Thailand” โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนร่วม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัว โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี Big Data มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล นโยบายนี้ยังเน้นความเปิดกว้าง และการเชื่อมโยงเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้กระทรวงดีอียังเร่งดำเนินการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างทันท่วงที

“BDI เป็นองค์กรหลักที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างความเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล และขับเคลื่อนประเทศด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน หลักสูตรนี้จึงเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้ เพิ่มพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การบริหารของผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายประเสริฐ กล่าวเสริม

ด้าน รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ กล่าวว่า บทบาทที่สำคัญของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI คือ การส่งเสริมและประสานให้เกิดการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กร พร้อมกันนี้ทาง BDI ยังเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาต่าง ๆ ด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ สร้างระบบนิเวศในห่วงโซ่คุณค่าด้านข้อมูลทั้งในมิติของเทคโนโลยี และกำลังคน ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านการใช้ข้อมูลเพิ่มขึ้น รองรับอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรมไทยพร้อมด้วยการพัฒนากำลังคนด้าน Big Data

ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นมาบรรยายในหัวข้อ “Government Policies and Thailand’s Digital Competitive Edge” พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าในปี 2566 สถาบัน IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยในอันดับที่ 35 จาก 64 เขตเศรษฐกิจ สูงขึ้น 5 อันดับจากปีก่อนหน้า โดยปัจจัยหลักทั้ง 3 ปัจจัย (Knowledge, Technology และ Future Readiness) มีอันดับดีขึ้นทุกปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยหลักด้านความพร้อมในอนาคตอันดับสูงขึ้นถึง 7 อันดับ ในขณะที่ปัจจัยเทคโนโลยี มีอันดับดีขึ้น 5 อันดับ และปัจจัยองค์ความรู้มีอันดับดีขึ้น 4 อันดับ

ดร.ธีรณี อจลากุล
ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่

ช่วงถัดมาจะเป็นรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ มาแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “Big Data and AI Fundamentals” โดยกล่าวว่า Big Data Analytic คือการนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาเพื่อใช้พัฒนาโซลูชัน (Solution) ผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้ตรงต่อความต้องการของตลาด นำไปสู่การประมวลผลเพื่อนำไปวิเคราะห์ และตัดสินใจให้เกิดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งยกตัวอย่างความร่วมมือการเชื่อมต่อโรงพยาบาลและหน่วยงานในพื้นที่ กทม. ที่มีการเชื่อมข้อมูลประวัติสุขภาพ การเบิกจ่ายโรงพยาบาล ศบส. คลินิกชุมชนอบอุ่น ร้านขายยาผ่านระบบ Health Link  และพูดถึงระบบอื่น ๆ ที่เตรียมรองรับในอนาคต เช่น การส่งประวัติการรักษาเข้า หมอ กทม. (PHR), Travel Link Platform แพลตฟอร์มที่ใช้ AI และสถิติในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ด้านท่องเที่ยวจากหลายภาคส่วน เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับพัฒนาธุรกิจ

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล
Co-Founder บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด

สำหรับเซคชั่นสุดท้ายของวัน ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล Co-Founder บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ “Generative AI Playbook for Business Leaders” ซึ่งเผยว่า OpenAI มีการเปิดตัว ChatGPT ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2022 และได้มีผู้ใช้งานสูงถึง 100 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียง 60 วัน และในเดือนมีนาคม 2024 ChatGPT มีผู้ใช้งานมากกว่า 180.5 ล้านรายต่อเดือน และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2024  โดยความเสี่ยงของ AI หนังสือ The Coming Wave โดย Mustafa Suleyman มีการพยากรณ์ถึงความเป็นไปได้ของอันตรายจากเทคโนโลยีนี้ไว้ว่า มีความเสี่ยงที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะหลุดรอดจากการควบคุมของมนุษย์ ทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิดและอาจนำไปสู่หายนะ, มีความเป็นไปได้ที่ AI จะถูกใช้ในการออกแบบไวรัสหรืออาวุธที่สามารถทำลายล้างได้อย่างกว้างขวาง, ผู้นำและนักพัฒนามักมองข้ามความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่หายนะ เนื่องจากมุ่งเน้นเฉพาะศักยภาพเชิงบวกของเทคโนโลยี และการควบคุมและจำกัดวงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นเรื่องที่ท้าทายและยากที่จะทำได้อย่างสมบูรณ์

เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายแล้วได้มีกิจกรรม Team Engagement and Collaboration Activities เพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น ก่อนส่งท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันในช่วง Networking Dinner

อย่าลืมกดติดตาม Tojo News เพื่อพบกับข่าวสาร และบทความใหม่ ๆ จากเรา

Line Today TOJO NEWS , ToJoNews

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: