Connect with us

Business

ITD ร่วมกับ DurianCorp. จัดเปิดตัวแพลตฟอร์ม “ITD Expert Anywhere” มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ SMEs

Published

on

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ บริษัท ดูเรียน คอร์ปอเรชัน จำกัด จัดงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม “ITD Expert Anywhere”ภายใต้โครงการคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก (SME Virtual Clinic) ณ ห้องเดอะสยามบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแลงคาสเตอร์

คุณเขมจิรา จันทร์หอม พิธีกร

ภายในงานช่วงแรก คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัวแพลตฟอร์ม ซึ่งคุณนภินทร กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานเปิดตัวแพลตฟอร์ม “ITD Expert Anywhere” ภายใต้โครงการคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก หรือ SME Virtual Clinic ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น บรรดาผู้ประกอบการ SME ต่างมุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นสะพานเชื่อมผู้ซื้อ-ผู้ขายสินค้าเพียงชั่วพริบตา ซึ่งแต่เดิม การประกอบธุรกิจมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน และเมื่อเกิดปัญหาก็ยาก ที่จะเข้าถึงช่องทางการอำนวยความสะดวก แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างก้าว กระโดดหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล กลายมาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญ

คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทางกระทรวงพาณิชย์มีภารกิจสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ภายใต้กฎระเบียบการค้าและการลงทุนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยให้ความสำคัญ กับการ “รดน้ำที่ราก ดูแลคนตัวเล็ก” ให้สามารถยืนได้ด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิ ควบคู่ไปกับ “การปรับแก้ไขกฎระเบียบการค้าที่ล้าสมัยให้เป็นปัจจุบัน” เพื่อปูทาง ไปสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งในระยะ 100 วันแรก กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นขับเคลื่อนแผนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อทุกความท้าทายและใช้ประโยชน์จากทุกโอกาสที่เป็นไปได้

ในโอกาสนี้ขอเปิดตัวแพลตฟอร์ม “ITD Expert Anywhere”ภายใต้โครงการคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออกอย่างเป็นทางการ และเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นและฝ่าฟันทุกความท้าทายได้อย่างง่ายดาย “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสร้างเสริมศักยภาพ SME ไทยให้เติบใหญ่ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ สร้างฐานเครือข่ายผู้ประกอบการไทยที่เข้มแข็งในต่างประเทศต่อไป” คุณนภินทร กล่าวทิ้งท้าย พร้อมทั้งเปิดตัวแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere

ช่วงถัดมา คุณสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้มาบรรยายในหัวข้อ “The New Role of ITD: Propelling SME to Success” โดยเผยว่า ปัจจุบัน SME มีบทบาทสำคัญกับเศรษฐกิจโลก พบว่า SME สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 60 ของการค้าโลกโดยรวม และมีการจ้างงานกว่าร้อยละ 50 ซึ่งนำมาสู่การขยายโอกาสทางอาชีพอีกหลากหลายสาขา ที่ผ่านมา SME เป็นเหมือนเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของโลก แต่ยังมีความท้าทายอยู่อีกมากไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากสถิติธนาคารโลกชี้ให้เห็นว่า SME ในประเทศกำลังพัฒนายังขาดเงินทุนสนับสนุนกว่า 5.2 แสนล้านเหรียญ และยังไม่รวมกับความท้าทายอื่น ๆ เช่น การเข้าถึงกลุ่มตลาดใหม่ ๆ และการแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังไม่ได้รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมา

คุณสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ปัจจุบัน SME ไทยกว่า 3 ล้านราย ที่มีการจ้างงานกว่า 50% และคิดเป็นร้อยละ 99 ของจำนวนธุรกิจทั้งหมดในประเทศ และมีเพียง 1 ใน 3 ของ SME เหล่านั้นที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และสามารถเข้าถึงทรัพยากรรวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานโลกได้ ท่ามกลางความท้าทายของ SME ไทยที่มีอยู่รอบด้านยังมีอีกหลายปัจจัยที่ SME จะตักตวงโอกาสจากความท้าทายต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ SME เติบโต แข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้

ITD ตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้ โดยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของสถาบันคือการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรทางการค้าในประเทศและภูมิภาคเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิชาการจากรุ่นสู่รุ่น สถาบันมีความมุ่งมั่นแสวงหาคำตอบปัญหาการแข่งขันด้านเศรษฐกิจการค้าและการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อ SME โดยจุดแข็งอย่างหนึ่งของ ITD คือการเชื่อมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติที่ผู้ประกอบการเข้าถึงได้อย่างไร้ข้อจำกัด “ผมมีความยินดีนำเสนอแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere โดยแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของสถาบันที่จะช่วยให้ต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร้ข้อจำกัด ผมขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้ให้เต็มประสิทธิภาพ เพราะความสำเร็จของธุรกิจท่านคือผลสัมฤทธิ์สูงสุดของพันธกิจสถาบันฯ” คุณสุภกิจ กล่าวปิดท้าย

คุณภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

คุณภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา บรรยายในหัวข้อ “ระบบนิเวศน์การเรียนรู้สมัยใหม่ กับแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere” โดยกล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นจากวิกฤตโควิด-19 ที่ทุคนพบเจอหลายคนเจ็บปวดกับเหตุการณ์ดังกล่าว บางคนก็อาจสูญเสียคนในครอบครัว บางทีเราอยากไปหาพ่อ-แม่ก็ไม่สามารถไปได้ เศรษฐกิจทั่วโลกก็หยุดชะงักไป ผู้ประกอบการต่าง ๆ ก็ติดปัญหาไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ มีการ Work Form Home สำหรับประเทศไทยภาคเอกชนก็มีหลายบริษัทที่ทำมานานแล้ว แต่สำหรับราชการเองเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรก ๆ ที่ภาครัฐปรับตัวเข้าสู่ระบบนิเวศน์การเรียนรู้ที่นำไปสู่การ Work Form Home อย่างนั้นเองการที่ภาครัฐก้าวสู่การเรียนรู้ภายใต้ระบบนิเวศน์สมัยใหม่ที่เป็นการ Work Form Home จากที่บ้าน ซึ่งหลายคนเองได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งธุรกิจเจ๊ง ผู้คนตกงาน รวมกันถึงประมาณ 10 ล้านคน

สิ่งที่เราต้องเจอจากการทำงานที่ออฟฟิศ ที่ทำงาน มีการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในตอนนั้นต้องเปลี่ยนเป็นการประชุมออนไลน์ ซึ่งภาครัฐได้เอามาใช้จริงจังจากเหตุการณ์นี้ การเรียนออนไลน์ และซื้อขายออนไลน์ ที่เปลี่ยนจากการซื้อ-ขายในตลาดมาอยู่ในโทรศัพท์ สำหรับ E-Commerce มีการขยายตลาดอย่างมากมาย และในตอนนั้น E-Commerce เป็นเหมือนการยกร้านค้าเข้าไปสู่ออนไลน์แต่ยังไม่มีการปฏิสัมพันธ์ ต่อมาก็มี Social Commerce และ Live Commerce เมื่อก่อนหากต้องการไปปรึกษาใครสักคนหนึ่งของภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องผ่านระบบ Call Center ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร หรือการติดต่อภาครัฐนั้นเป็นเรื่องที่ยาก และหากต้องการคุยกับผู้ให้คำปรึกษาคนเดิม หรือคุยต่อเรื่องเดิมนั้นก็ไม่สามารถทำได้

สำหรับโครงการนี้เราต้องการสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ให้เข้าสู่การเรียนรู้สมัยใหม่ ซึ่งตอนนั้นเราคิดโครงการคลินิกเสมือนจริงเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ส่งออกโดยตอนนั้นมีชื่อว่า ITD Virtual Clinic for SME แล้วได้มีการเปลี่ยนมาเป็น ITD Expert Anywhere ซึ่งช่วยให้คนในโลกใบนี้พบปะกันง่ายขึ้นผ่านแพลตฟอร์มนี้ นำมาสู่การทำคลินิกที่ปรึกษาที่ได้เชิญผู้บริหารและนักธุรกิจชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยให้ SME ได้ขับเคลื่อนก้าวต่อไปสู่นานาประเทศ

สำหรับช่วงสุดท้ายจะเป็น Panel Discussion ในหัวข้อ “The Challenge of Promoting Entrepreneurship.” นำโดยคุณวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OfficeMate, คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ CEO & Co-Founder TEC E-Business Center President Thai E-Commerce Association, คุณวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และดำเนินรายการโดย คุณโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

โดยคุณโอฬาร ได้ตั้งคำถามว่า “ปัญหาใน SME ที่พบเจอของแต่ละคนนั้นเจออะไรกันบ้างและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร” คุณวรวุฒิ กล่าวว่า ปัญหาที่ SME เจอและเจอกับตัวเองนั้นคือการไม่รู้จักการตั้งคำถาม ซึ่ง SME ต้องเป็นคนขยันในการตั้งคำถาม เพราะถ้าไม่ตั้งคำถามจะไม่ไปถึงไหนเลย ส่วนมากคนไม่รู้ว่าควรตั้งคำถามในเรื่องอะไร และเมื่อตั้งคำถามได้แล้วก็ไม่รู้จะไปถามใคร โดยเมื่อก่อนคุณวรวุฒิใช้วิธีการหาคำตอบจากคำถามที่ตัวเองตั้งด้วยตัวเองจากการลองผิดลองถูก

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OfficeMate

ซึ่งคุณวิเชฐ ได้เห็นด้วยกับการที่คนเราไม่ตั้งคำถามกัน แต่จากประสบการณ์ของตนเองมากกว่า 40 ปี SME มีอยู่ 2 ประเภท คือ ขยันหาความรู้แล้วนำมาพัฒนา กับการที่รู้ว่าตัวเองเก่งในเรื่องไหนก็ทำในเรื่องนั้นเลย SME ในไทยที่เห็นส่วนใหญ่จะทำในลักษณะการประกอบการตามเขาและพัฒนาให้ดีกว่าซึ่งตรงนี้เป็นจุดตายเพราะจะมีคนอื่นมาพัฒนาให้ดีกว่าเรื่อย ๆ และอีกเรื่องคือการบริหารธุรกิจ เรื่องการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ การใช้คน การวางระบบ ไม่อยากใช้เงินในส่วนนี้เลยทำเอง แต่พอคนเหล่านั้นล้มเขาจะหมดพลังในการทำเรื่องเหล่านี้เลย

คุณวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด้านคุณกุลธิรัตน์ เห็นด้วยกับเรื่องนี้ และจากที่ได้ให้คำปรึกษาแก่ SME จะเห็นว่าคนเหล่านี้ส่วนมากไม่กล้าลองทำ เพราะไม่รู้ว่าทำแล้วถูกไหม ซึ่งการลังเลนั้นอาจทำให้ถึงทางตัน และไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่สามารถต่อยอดไปอย่างไรได้บ้าง แต่การที่มีที่ปรึกษามาช่วยดูและเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นจะทำให้ SME เติบโตได้มากขึ้น และมองธุรกิจแนวใหม่ต้องให้ความสนใจคน Gen Z ด้วย แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสำหรับ Baby Boomer หรือ Gen X ต้องมองถึง Gen Z ด้วย เพราะตอนนี้เป็นยุคที่สินค้าเราคน Gen Z กินมากกว่า ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมีทีมงานอายุ 20-29 ปี อยู่ในบริษัทเพื่อช่วยคิดไอเดียใหม่ ๆ

คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ CEO & Co-Founder TEC E-Business Center
President Thai E-Commerce Association

สำหรับคุณวิมล ขอพูดในมุมมองนักวิชาการว่า ถ้าเรามอง SME ไทย เรามองว่าไม่มีความสามารถในการแข่งขัน และไม่เข้าใจว่าจะสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร ซึ่งต้องมองถึงเรื่องเทคโนโลยี เรื่องความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการบริการทีมที่มีความสามารถในการจัดการปัญหาได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่มีโครงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ การที่จะก้าวเข้าไปสู่การแข่งขันได้เราต้องมองที่ตัวเองก่อนว่าต้องปรับตัวอย่างไร และการที่สร้างคนให้เข้มแข็งจะทำให้ธุรกิจสามารถยืนได้ในระยะยาว

คุณวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

คุณวรวุฒิเสริมว่า สิ่งที่เป็นความรู้พื้นฐานของการทำธุรกิจที่อยากเห็นประเทศไทยมีคือกระทรวงพาณิชย์จะต้องรวบรวมสมาคมการค้าทั้งหมดในทุกประเภททุกด้าน แล้วขอให้สมาคมการค้าเหล่านั้นทำงบตัวอย่างค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมออกมา หากเรามีงบเหล่านี้ตั้งต้นผู้ประกอบการทั้งหมดสามารถดูเทียบกับธุรกิจตัวเองได้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายในส่วนไหนแตกต่างจากค่าเฉลี่ยที่มี ซึ่งต่างประเทศมีการนำเรื่องนี้มาใช้เป็นจำนวนมาก

และคุณโอฬาร ได้เสริมว่า ในมุมที่เห็นจะเห็นได้ว่าภาครัฐนั้นได้ทำเยอะ แต่การทำเยอะนั้นมีการสื่อสารที่น้อย ซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ได้ต้องทำใน 3 มิติ คือในด้านความรู้ อย่างที่ทาง ITD ได้ทำอยู่ เอาความรู้จากทุกคนมารวมอยู่ในแพลตฟอร์ม มิติที่ 2 คือ เรื่องการสื่อสาร และมิติที่ 3 คือ การเชื่อมโยงผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งจะช่วยในการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ได้

คุณโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

อีกประเด็นที่คุณโอฬารได้ตั้งคำถามนั้นคือ “คิดว่า ITD Expert Anywhere จะช่วยผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ SME เจอได้อย่างไร” คุณวิมล เผยว่า ทาง ITD เองนั้นได้มีการจัดทำหลักสูตรมาไม่น้อยกว่า 100 หลักสูตร และงานวิจัยก็มากกว่า 100 เรื่อง ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง ITD Expert Anywhere เป็นเหมือนการรวบรวมคอร์สทั้งหมดที่มีมาไว้ในแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยตอบคำถาม ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการสื่อสารสองทาง และสามารถส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ได้ด้วย

ด้านคุณกุลธิรัตน์ กล่าวว่า ตนเองได้เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มนี้ที่สามารถช่วยได้ในด้าน E-Commerce Digital Marketing หากต้องการเติบโตในธุรกิจตอนนี้ต้องพึ่งพาด้านออนไลน์ เราสามารถแนะนำเรื่องเครื่องมือ แนะนำว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นมีอะไรที่ต้องแก้ไข เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ยุคของการหาลูกค้าใหม่แต่เป็นการรักษาลูกค้าเก่า, ด้านการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ที่เป็นเรื่องของกฎหมายหรือการตลาดของประเทศนั้น ๆ และด้าน Introduce Property ซึ่งการเป็นที่ปรึกษาในแพลตฟอร์มนี้มาจากการที่อยากเห็น SME ไทยเติบโตไปยังต่างประเทศ

สำหรับคุณวรวุฒิ เผยว่า อยากให้พวกเราที่เป็น SME รวมตัวกัน เพราะการรวมตัวกันของผู้ประกอบการไทยจะช่วยเหลือพวกเราได้มาก และเท่าที่นึกออกคือการรวมตัวกันในรูปแบบสมาคมการค้า หากไม่รู้ว่าควรเริ่มอย่างไรให้เข้ามาที่แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาได้หลายด้าน และการมีความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่อย่างนั้นจะไปแข่งกับคนที่มีข้อมูลสะสมไว้เยอะไม่ได้

คุณโอฬารได้ตั้งอีกคำถามไว้ว่า “ทำไมผู้ประกอบการ หรือ SME ไทย ถึงควรมาใช้แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere” คุณวิเชฐ กล่าวว่า สิ่งที่คุณวรวุฒิพูดมานั้นมองได้ 2 มุม มุมแรกคือไม่มีทางเลยที่เราจะไปสู้ใครเขาได้ถ้าเอาจีนมาถล่มเรา ส่วนมุมที่ 2 คือ มันยังมีบางช่องที่ถูกละเลยไป และยังสามารถสู้ได้ ที่สำคัญคิดว่าแพลตฟอร์ม ITD เราวัดความสำเร็จกันที่ตรงไหน ถ้าวัดว่ามีคนมาอยู่ในนี้เยอะ มีคนมาปรึกษาเยอะ อันนั้นคือความสำเร็จขั้นที่ 1 สำหรับผม ขั้นที่ 2 เชื่อว่าจำนวนเคสที่มาคุยกันในนี้สำเร็จไปแค่ไหน ใช้เวลานานแค่ไหน และที่ไม่สำเร็จนั้นเพราะอะไร ซึ่งข้อมูลพวกนี้ภาครัฐสามารถเอามาทำเป็นข้อมูลได้ว่าหากทำแบบนี้มันจะไม่สำเร็จ อีกอันที่จะให้แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere เป็นที่พึ่งได้อย่างจริงจังคือการทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นที่นิยม และเป็นที่พึ่งได้จริง ๆ

สำหรับคุณกุลธิรัตน์ ขอเสริมในมุมที่ตัวเองได้เป็นผู้ประกอบการเองและเป็นที่ปรึกษาเอง โดยเผยว่าผู้ประกอบการไทยเองนั้นมืด 8 ด้านไม่รู้จะไปทางไหนคิดว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นเหมือนการหาคนที่ใช่มาให้เราปรึกษาในด้านที่เราต้องการ และฝากผู้ประกอบการในการทำ Check List ว่าเราเก่งเรื่องอะไรอยู่ในปัจจุบันและไม่เก่งอะไร เพื่อเอามาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere และย้ำว่าควรตั้งคำถามให้ถูกต้อง เพราะหากตั้งคำถามผิดคำตอบก็จะไม่มีทางถูกเช่นกัน และเมื่อได้รับคำปรึกษาแล้วก็ต้องเอาไปทำเลยเพราะโลกการตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ด้านคุณวิมล กล่าวว่า ITD Expert Anywhere เป็นความท้าทายของ ITD ที่เริ่มจากการที่เราเป็น Think Tank ให้ภาครัฐ ก้าวมาสู่การเป็น Think Tank ให้เอกชนมากขึ้น ซึ่งอยากให้คนที่เป็นกำลังหลักของเศรษฐกิจไทยเข้าถึงองค์ความรู้ได้จริง ซึ่งรัฐถูกมองว่าทำงานช้าไม่ค่อยตอบโจทย์ เราก็พยายามปรับตัวในแง่ที่ทำงานตอบโจทย์มากขึ้น เราจะเป็นตัวกลางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง

และคุณวรวุฒิ เผยว่า คนไทยให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์น้อยมาก เรามีแบรนด์ดี ๆ ที่หายสาบสูญ หรือกลายเป็นของชาติอื่นโดยไม่รู้ตัว และการสร้างแบรนด์นั้นเป็น Asset ของบริษัทในระยะยาว อย่าไปแข่งเรื่องราคาแต่ต้องแข่งในเรื่องคุณภาพที่มีตลาด ซึ่งคือการสร้างอย่างมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ถ้าเราสามารถจับตลาดตรงนี้เจอผมเชื่อว่าตลาดเป็นของคนไทยอีกมหาศาลโดยเฉพาะสินค้าด้านอาหาร

คุณโอฬาร ปิดท้ายไว้ว่า สิ่งที่ ITD Expert Anywhere ทำ เหมือนกับหลักสูตร 2morrow Scaler ของคุณวิเชฐ แต่มาขยายภาพให้กว้างขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินหลักแสนเพื่อเรียนหลักสูตร เพียงแค่ใช้ Knowledge Token มาใช้ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแพลตฟอร์ม และอยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูว่า ITD ทำอะไรบ้าง โดยมีกิจกรรมหลายอย่างมามากกว่า 20 ปี และเชื่อว่าในอนาคตจะสามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : ITD Expert Anywhere , ITD – International Institute for Trade and Development 

#ITD #itdExpertAnywhere #ITDExpertAnywhereThailand #DURIAN

#SME #SMEThailand

อย่าลืมกดติดตาม Tojo News เพื่อพบกับข่าวสาร และบทความใหม่ ๆ จากเรา

Line Today TOJO NEWS , ToJoNews

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: