Connect with us

News

iSAB สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก สร้างผู้บริหารให้เป็น THE MASTER | O2O

Published

on

คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก ในนาม บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร และ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตร THE MASTER เป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถือเป็นที่สุดของหัวใจนักธุรกิจ ดูเนื้อหาบน O2O Forum

ในหลักสูตรเน้นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและขยายฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวกเพื่อสร้างความสามารถหลักเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ในทุกมิติของการเปลี่ยนแปลงของโลก

การเข้าร่วมหลักสูตรนี้ เราจะได้รู้จักผู้บริหารที่มีแนวคิด จิตวิญญาณเดียวกันไม่ว่าจะเป็น คุณบุญชัย โชควัฒนา คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา คุณเวทิต โชควัฒนา คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ รวมถึงการได้มีโอกาสออกแบบยุทธศาสตร์ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ สร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถือเป็นที่สุดของหัวใจนักธุรกิจ

และนี่คือหลักสูตรเดียวที่จะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อ 085-488-4743 (คุณวาสนา)

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: