Connect with us

Horoscope

ดวงรายสัปดาห์ ดวงการเงิน การงาน วันที่ 14-20 ต.ค. กับ อ.ดีนุ้ย พรหมญาณพยากรณ์

Published

on

สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ การเงินและการงานในช่วงวันที่ 14-20 ต.ค. 2565

ด้านการเงิน
ในช่วงนี้ของคุณควรรู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบพอเพียงและเพียงพอกับความเป็นอยู่โดยสามารถประมาณตนเองจากรายรับรายจ่ายไม่หลงไหลไปกับวัตถุนิยมหรือการใช้จ่ายเกินตัว จะทำให้คุณมีความสุขกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และควรระวังเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยง ต้องรอบคอบในการตัดสินใจ

ด้านการงาน
ในช่วงนี้ของคุณอาจจะอยู่ในขั้นของการปรับตัวปรับทัศนคติให้เข้ากับงานและโดยภาวะความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวคุณเองมักเลือกการทำธุรกิจของตนเองมากกว่างานประจำ และควรหาเวลาพักผ่อนอย่าหักโหมกับงานมากเกินไปจนเป็นเหตุให้นอนป่วยถึงขั้นให้น้ำเกลือก็เป็นได้

สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แนะนำให้ลองค้นหาความสงบของชีวิตโดยเริ่มต้นเข้าสู่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสัจธรรมที่แท้จริงของโลกมนุษย์

สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ การเงินและการงานในช่วงวันที่ 14–20 ต.ค. 2565

ด้านการเงิน
ในช่วงนี้ของคุณควรรู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบพอเพียงและเพียงพอกับความเป็นอยู่ โดยสามารถประมาณตนเองจากรายรับรายจ่ายไม่หลงไหลไปกับวัตถุนิยมหรือการใช้จ่ายเกินตัว จะทำให้คุณมีความสุขกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

ด้านการงาน
ในช่วงนี้ของคุณคุณควรเอาใจใส่ในความรู้สึกของผู้ร่วมงาน อย่ามั่นใจในตนเองมากเกินไปลดทิฐิมานะการถือตัวถือตนเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากหน้าที่การงาน ทำให้ส่งผลเสียกับงานจนถึงขั้นสะดุดหยุดลงของงานได้ ควรผูกมิตรกับผู้ร่วมงาน ไม่ควรสร้างความบาดหมางทางใจจนเกิดผลเสียกับงาน ควรใช้สติและความใจเย็นให้มากหากงานมีปัญหาก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหานั้นๆ ไปได้

สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ แนะนำให้ไหว้พระสวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา และเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวคุณเอง

สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร การเงินและการงานในช่วงวันที่ 14–20 ต.ค. 2565

ด้านการเงิน
ในช่วงนี้ของคุณถือว่ามีโชค ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการทำธุรกิจร่วมกันกับคนรักหรือหุ้นส่วนมีโอกาสำเร็จเป็นผลดี และควรให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินให้ดี ระมัดระวังในการใช้จ่ายไม่ควรฟุ่มเฟือยในช่วงที่ยังหาเงินได้

ด้านการงาน
ในช่วงนี้ของคุณควรใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณออกมาเพื่อแสดงศักยภาพให้ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาได้เห็นเพื่อการนำเสนอตนเองให้เห็นซึ่งผลงานของคุณและคุณยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ถึงแม้จะต้องพบเจอกับอุปสรรค แต่ก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้จากความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลัก

สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับท่านพระอินทร์หรือองค์อมรินทร์

สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืน การเงินและการงานในช่วงวันที่ 14– 20 ต.ค. 2565

ด้านการเงิน
ในช่วงนี้ของคุณถือได้ว่ามีโอกาสดีหาเงินได้ง่ายจากวิชาชีพหรือความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลัก มีเงินใช้จ่ายอย่างไม่ขาดมือและคุณยังวางแผนทางการเงินได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ด้านการงาน
ในช่วงนี้ของคุณต้องใช้สติปัญญาความสามารถของตนเอง หรือทักษะเฉพาะด้านสูงและทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากและงานหรือโปรเจคที่ทำอยู่เตรียมเฉลิมฉลองความสำเร็จของงาน

สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืน แนะนำบทสวดมนต์ พระคาถาเงินล้าน วันละ 108 จบ หรือสวดจนเป็นกำลังฌานจะช่วยเสริมความคล่องตัวการกินการอยู่ของคุณได้เป็นอย่างดี

สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี การเงินและการงานในช่วงวันที่ 14–20 ต.ค. 2565

ด้านการเงิน
ในช่วงนี้ของคุณถือได้ว่ามีความมั่นคง เพราะรู้จักออมและใช้จ่ายอย่างประหยัด และควรระวังให้มากอย่าหลงเชื่อคนที่มาชวนหรือพูดจากหว่านล้อมในการทำธุรกิจหรือการลงทุน อาจถูกหลอกลวงได้

ด้านการงาน
ในช่วงนี้ของคุณอาจจะต้องแข่งขันแย่งชิงให้ได้มาซึ่งงานที่คุณปรารถนา คุณควรมีสติพิจารณาสิ่งที่เข้ามาในชีวิตให้ดี มีเหตุมีผลในการกระทำ ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมของชีวิต รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง คุณก็สามารถพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้

สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคุณควรจะทำบุญทำกุศล รักษาศีลอย่างน้อยศีล 5 ให้บริสุทธิ์ เพราะศีลจะรักษาคุณจะปกป้องคุ้มครองคุณ

สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ การเงินและการงานในช่วงวันที่ 14– 20 ต.ค. 2565

ด้านการเงิน
ในช่วงนี้ของคุณจะได้มาจากการทำมาหากินเป็นหลักและสามารถควบคุมรายจ่ายได้ดีแต่เงินจะหมดไปกับการสงเคราะห์ผู้อื่นหรือเกี่ยวกับสังคม

ด้านการงาน
ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเริ่มบุกเบิกกิจการงานใหม่ๆ หรือมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆ เข้ามาในระยะเวลาใกล้ๆนี้ คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงจากงานที่คุณบุกเบิกหรือจากความคิดสร้างสรรค์ของคุณและในที่ทำงานคุณอาจจะถูกกดดันแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายหรือการแย่งชิงผลประโยชน์ให้ได้มาโดยไม่สนใจในวิธีการ ดังนั้นคุณควรจัดการงานต่างๆ ด้วยความรอบคอบที่ทำได้ดีอยู่แล้ว และจัดการกับภาวะจิตใจให้ดี มีสติ อย่ากดดันตนเองจนเกิดความเครียด

สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แนะนำให้เริ่มต้นที่การรักษาศีล เจริญภาวนาเพื่อเพิ่มปัญญาในการตัดกิเลส

สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ การเงินและการงานในช่วงวันที่ 14– 20 ต.ค. 2565

ด้านการเงิน
ในช่วงนี้คุณมีโชคด้านการเงินทำให้มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือประกอบกับคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทำมาหากินมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จทำให้คุณรู้จักที่จะวางแผนทางการเงินให้เป็นระบบมีแบบแผนทางการเงินที่ดี

ด้านการงาน
ในช่วงนี้ของคุณอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาอย่างหนัก คนทำงานประจำอาจจะต้องถูกให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง นักลงทุนทำธุรกิจก็ต้องระมัดระวังให้มากเกี่ยวกับการตัดสินใจต้องรอบคอบอย่างยิ่ง รวมทั้งระมัดระวังเรื่องการแย่งชิงผลประโยชน์ต่างๆ

สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์แนะนำให้รักษาศีลอย่างน้อยศีล 5 ให้บริสุทธิ์ เพราะศีลจะเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองคุณ ไหว้พระสวดมนต์ภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน บุญที่คุณควรทำ คือบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ และอุทิศกุศลให้กับเทวดาที่ปกปักรักษาตัวคุณ รวมทั้งอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรและบอกให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้กับคุณด้วย

@@ เพื่อไม่พลาดข่าวดี ๆ อย่าลืมกดติดตาม TOJO NEWS @@

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: