Connect with us

Horoscope

รายวันพยากรณ์ ดวงวันนี้ 4 กรกฎาคม 67 กับ อ.ดีนุ้ย พรหมญาณพยากรณ์

Published

on

ดวงประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

คนที่เกิดวันอาทิตย์ มีโชคลาภด้านการเงินเป็นอย่างดีสามารถหาเงินได้หลากหลายช่องทางและยังมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์

คนที่เกิดวันจันทร์ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองในการเลือกคบคนให้ดูให้ดีเสียก่อนที่จะวางใจกับใครอาจนำพาซึ่งความเสียหายมาได้

คนที่เกิดวันอังคาร มีเกณฑ์อาจต้องหมุนเงินอย่างมากควรมีสติให้ดีมิฉะนั้นเกิดความผิดพลาดได้

คนที่เกิดวันพุธ ระมัดระวังสุขภาพของตนเองให้ดีถ้าเจ็บป่วยอาจต้องถึงขั้นหามเข้าโรงพยาบาล

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี ใช้ความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และสามารถใช้เงินต่อเงินได้ดี

คนที่เกิดวันศุกร์ ระมัดระวังไม่ควรค้ำประกันการกู้ยืมเงินให้ใครหรือให้ใครยืมเงินเพราะคุณอาจจะต้องแบกรับภาระหนี้นั้นเสียเอง

คนที่เกิดวันเสาร์ มีเกณฑ์มั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นหรือมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและอาจจะต้องโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: