Connect with us

Horoscope

ดวงรายสัปดาห์ ระหว่าง วันที่ 1-7 กรกฎาคม 67 กับ อ.ดีนุ้ย พรหมญาณพยากรณ์

Published

on

คนที่เกิดวันอาทิตย์

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณควรดูแลรักษาเงินให้อยู่กับตัวให้มีจิตใจที่เข้มแข็งอย่าใจอ่อนไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองเดือดร้อน และในช่วงนี้คุณควรระมัดระวังถูกหลอกในด้านการลงทุนหรือการกู้ยืมการค้ำประกัน และการฉ้อโกงทุกชนิดจากมิจฉาชีพหรือคนใกล้ตัว

ด้านการงานในช่วงนี้ของคุณควรใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณออกมาเพื่อแสดงศักยภาพในความสามารถพิเศษในตัวคุณเพื่อการนำเสนอตนเองให้เห็นซึ่งผลงานของคุณและคุณยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืองานอิสระในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณถ้ายังโสดอยู่คุณอาจได้พบรักแบบกะทันหันและตัดสินใจเลือกคบหา และยังเป็นที่หมายตาของเพศตรงข้ามด้วยความน่ารักสดใสเป็นกันเองมีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่อาจจะเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนไม่กล้าที่จะตัดสินใจเลือกคู่มีความโลเลไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วควรใช้ความน่ารักสดใสการพูดคุยที่เป็นคนช่างเจรจาในการสร้างบรรยากาศการครองบคู่ที่ราบรื่น

คนที่เกิดวันจันทร์

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณมาจากความรู้ความสามารถที่มีแบบไม่สิ้นสุดจากตัวคุณ ถ้าคุณมีคนรักหรือคู่ครอง หรือคนใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ควรให้ช่วยบริหารจัดการด้านการเงินให้กับคุณจะทำให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินยิ่งขึ้น

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะอยู่ในภาวะอึดอัด วิตกกังวล รอฟังผลการพิจารณาผลงาน ข้อควรระมัดระวังในช่วงนี้อย่าใจร้อน และระวังคำพูดให้มาก ควรหลีกเลี่ยงงานที่ไม่ถูกกฎหมายหรืองานเกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขต่างๆ ขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในศีลธรรมอันดีงามคุณก็จะพบกับความสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณคนที่ยังโสดอยู่มักจะให้ความสำคัญในการเลือกคู่อย่างพิถีพิถันเพื่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตคู่ในอนาคต ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักที่จะมั่นคงและยั่งยืนคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมรักความเป็นตัวตนหรือทัศนติของคู่ของคุณได้ และต้องระมัดระวังความเชื่อมั่นในตนเองที่สูงมากเกินไป ควรใช้เหตุผลยึดหลักความถูกต้องแบบเป็นกลางจะทำให้ความรักของคุณยั่งยืนยาวนาน

คนที่เกิดวันอังคาร

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณอาจจะใช้จ่ายหมดไปกับครอบครัว คุณควรที่จะวางแผนทางการเงินให้ดีเพราะอาจจะจ่ายมากเกินไปอาจทำให้การเก็บออมทำได้ยาก

ด้านการงานในช่วงนี้ของคุณจะทำงานอย่างมีความสุข คุณเป็นคนขยันมองโลกในแง่ดีเป็นคนทีมีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ก่อนจะช่วยเหลือใครให้คิดตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเพราะบางครั้งการที่จะช่วยเหลือใครอาจจะนำภัยมาสู่ตนเองได้และไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะทำให้ชีวิตการทำงานราบรื่นมีความสุข และมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณสำหรับคนที่ยังโสดมักจะเป็นรักที่เผื่อเลือกยังไม่ได้คิดที่จะลงหลักปักฐานกับใครง่ายๆ ส่วนคนที่มีคู่แล้วคู่ของคนจะเป็นส่วนที่เติมเต็มให้กันและกัน เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีมากสำหรับคุณและเป็นคนที่สามารถสนับสนุนในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี

คนที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืน

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณหาเงินได้ค่อนข้างง่าย หลากหลายช่องทาง จะใช้จ่ายไปกับข้าวของสวยงามและยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นในด้านการเงินเพราะเป็นคนใจบุญ จึงทำให้คุณเก็บเงินได้ยาก คุณควรออมในรูปของพันธบัตรแบบออมทรัพย์หรือ อสังหาริมทรัพย์

ด้านการงานในช่วงนี้ของคุณควรลดทิฐิมานะหรือความเชื่อมั่นในตนเองที่มากจนเกินไป และควรเอาใจใส่ความรู้สึกของคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานบ้าง เพื่อลดการขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งกันและควรทำความเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตให้มากขึ้น เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ดังนั้นต้องมีสติในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณสำหรับคนที่ยังโสดคุณอาจจะพบรักกับชาวต่างชาติ หรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า ซึ่งมีทัศนคติการใช้ชีวิตที่ตรงกัน ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่ของคนจะให้ความรักความอบอุ่นมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณทำให้คุณมีความสุขในการครองคู่กัน

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณอาจจะติดขัดฝืดเคือง และไม่สามารถพึ่งพาอาศัยใครได้ และอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก ระมัดระวังเรื่องการถูกหลอก หรือตกเป็นเหยื่อจากกลโกงของมิจฉาชีพ มีโอกาสสูญเสียเงินจำนวนมาก ขอให้คุณมีพลังกายพลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามาต้องใช้ความอดทนอย่างมากคุณก็จะผ่านไปได้ด้วยดี

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้ต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูง และยังมีโอกาสได้เริ่มช่องทางหรือบุกเบิกงานใหม่ๆ ซึ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากผลงานของคุณหรือประสบความสำเร็จจากหน้าที่การงานของคุณ

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณคนที่ยังโสดอยู่อาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการทำความรู้จักและเรียนรู้นิสัยใจคอของกันและกันให้ดีเพราะต่างฝ่ายอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงมีความเป็นตัวตนของตนเองมาก ทำให้การเปิดใจรับใครอีกคนเข้ามาในชีวิตยากที่จะตัดสินใจ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณจะค่อยๆ เติบโตเหมือนการช่วยกันลดน้ำและพรวนดินเพื่อที่จะได้เก็บดอกผลจากการดูแลซึ่งกันและกัน

คนที่เกิดวันศุกร์

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้มีโชคทางการเงินอยู่ตลอดแต่มักเก็บเงินไม่อยู่ อาจจะหมดไปกับการเดินทาง การเข้าสังคม และอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆ ด้วยเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้างจนบางครั้งทำให้ตนเองเดือดร้อน และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือความลุ่มหลงในอบายมุขและการพนันทุกประเภทเพราะจะทำให้การเงินของคุณติดขัดเข้าขั้นวิกฤตได้

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้อยู่ในภาวะที่มุ่งมั่นในการทำงาน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่พบเจอด้วยความสุขุมรอบคอบแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และหากคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมอันดีจะยิ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองดูแลคุณ

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณคนที่ยังโสดอยู่อาจจะยังไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกที่แท้จริงให้ใครได้รับรู้กับเวลาที่มีความรัก อาจจะไม่กล้าที่จะแสดงออกจึงได้เพียงแต่เก็บงำความรู้สึกของตนเองไว้ กล้า ๆ หน่อยคุณอาจจะได้คนที่หมายตาไว้ ส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักของคุณจะเหมือนกับการบ่มเพาะการปลูกต้นไม้ที่ต้องคอยรดน้ำพรวนดินรอวันเจริญเติบโตและงอกงามจนเป็นความรักที่มั่นคงต่อกัน

คนที่เกิดวันเสาร์

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้หมุนได้คล่องตัวดีทีเดียว และจัดระเบียบระบบบริหารทางการเงินได้ดี ข้อควรระวังในช่วงนี้คือการใช้จ่ายตามใจตนเองมากเกินไปก่อนใช้เงินควรคิดให้รอบคอบก่อนอย่าใจร้อน ใจใหญ่ซื้อข้าวของราคาแพง

ด้านการงานในช่วงนี้อาจจะใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวในการติดต่อประสานงานการค้าการขายนำเข้าส่งออก และจะได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานหรือเดินทางทั้งในและต่างประเทศ

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณสำหรับคนที่ยังโสดคุณอาจจะพบรักกับชาวต่างชาติ หรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า ซึ่งมีทัศนคติการใช้ชีวิตที่ตรงกัน ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่ของคนจะให้ความรักความอบอุ่นมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณทำให้คุณมีความสุขในการครองคู่กัน

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: