Connect with us

Horoscope

รายวันพยากรณ์ ดวงวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 67 กับ อ.ดีนุ้ย พรหมญาณพยากรณ์

Published

on

รวมประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

คนที่เกิดวันอาทิตย์ ใช้ความขยันและความอดทนเพื่อประสบความสำเร็จและได้มาซึ่งความสุขในการดำเนินชีวิต

คนที่เกิดวันจันทร์ มีโอกาสประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้าในสายงานมีตำแหน่งที่สูงขึ้น

คนที่เกิดวันอังคาร มีโอกาสติดต่อทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศหรือ มีโชคจากการเดินทางไกล

คนเกิดวันพุธ มีโชคจากหน้าที่การงานและระมัดระวังเจ็บป่วยควรดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี หมั่นสวดมนต์ไหว้พระปฎิบัติธรรมความดีจะรักษาและคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง

คนที่เกิดวันศุกร์ มีโอกาสได้รับมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือมีเกณฑ์ตกลงซื้อขายที่ดิน

คนเกิดวันเสาร์ ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางและควรมีสติตั้งมั่นในความไม่ประมาทอย่างยิ่ง

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: