Connect with us

Horoscope

รายวันพยากรณ์ ดวงวันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 67 กับ อ.ดีนุ้ย พรหมญาณพยากรณ์

Published

on

ดวงประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

คนที่เกิดวันอาทิตย์ มีโอกาสติดต่อการค้าระหว่างประเทศหรืองานโฆษณาประชาสัมพันธ์

คนที่เกิดวันจันทร์ มีโอกาสโยกย้ายทรัพย์สินหรือเงินทองและยังต้องเดินทางไกลทั้งในและต่างประเทศ

คนที่เกิดวันอังคาร การเงินได้จากความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลัก

คนที่เกิดวันพุธ อาจต้องใช้เวลานานในการตัดสินใจเพื่อความรอบคอบและไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี หมั่นสร้างบุญกุศลพระคุ้มครองเทวดารักษามีความเจริญรุ่งเรืองทั้งเงินทองและทรัพย์สิน

คนที่เกิดวันศุกร์ มีโชคทางด้านการเงินเป็นอย่างดีและยังมีโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

คนที่เกิดวันเสาร์ ระมัดระวังเอกสารต่างๆหรือสัญญาควรตรวจให้ละเอียดและรอบคอบก่อนลงลายมือชื่อ

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: