Connect with us

Horoscope

ดวงการเงิน สัปดาห์นี้ วันที่ 20-26 พ.ย. 66 กับ อ.ดีนุ้ย พรหมญาณพยากรณ์

Published

on

คนที่เกิดวันอาทิตย์

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณมีโอกาสในการลงทุนการหมุนเงิน แต่ควรใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจ เพราะความมั่นใจในตนเองสูงกล้าได้กล้าเสียจึงมีโอกาสผันผวนในบางครั้ง และการใช้จ่ายอย่ามือเติบใจใหญ่ ควรเก็บออมเงินไว้บ้างหรือเก็บในรูปแบบทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อความมั่นคงในอนาคต

คนที่เกิดวันจันทร์

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้มีความผันผวนมาก แต่ก็ส่งผลดีให้คุณได้รู้จักประมาณการใช้จ่าย โดยใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเพื่อที่คุณจะสามารถวางแผนทางการเงินในอนาคตรู้จักบริหารจัดการกับทรัพย์สินเงินทองของตนเองได้เป็นอย่างดี และเงินที่ได้มามักจะได้จากการทำงาน

คนที่เกิดวันอังคาร

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณถือได้ว่าหาเงินง่ายใช้เงินคล่อง ชอบใช้เงินลงทุนและทำธุรกิจต่างๆ ในเรื่องของการลงทุน แต่ทั้งนี้คุณควรใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลัก ถ้าเข้าหุ้นหรือร่วมลงทุนกับคนอื่นอาจไม่ประสบความสำเร็จ

คนที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืน

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณถือได้ว่ามีใช้จ่ายหมุนเวียนคล่องมือ ดังนั้นคุณควรจัดสรรด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องการเก็บออมเพื่ออนาคตของคุณเองและควรลดความกังวลใจเรื่องทางการเงิน

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณอาจจะต้องเร่งหาเงินทุกวิถีทาง และควรหลีกเลี่ยงแหล่งที่มาของเงินไม่สุจริตเพราะถ้าเงินที่เข้ามาไม่สะอาดเงินนั้นก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานซึ่งเงินที่เข้ามาง่ายและก็ออกไปง่ายเช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าเงินของคุณจะมาในรูปแบบไหนขอให้คุณตั้งมั่นในสัมมาอาชีพของการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ก็จะนำพาซึ่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของการทำงานของคุณได้เป็นอย่างดี

คนที่เกิดวันศุกร์

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้ไหลเวียนดีเงินเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายไม่ขาดมือ ควรระวังการเป็นเหยื่อถูกมิจฉาชีพต้มตุ๋นหลอกลวง

คนที่เกิดวันเสาร์

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณถือได้ว่ามีใช้จ่ายหมุนเวียนคล่องมือ ดังนั้นคุณควรจัดสรรด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องการเก็บออมเพื่ออนาคตของคุณเองและควรลดความกังวลใจเรื่องทางการเงิน

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: