Connect with us

Horoscope

ดวงรายสัปดาห์ ระหว่าง 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 66 กับ อ.ดีนุ้ย พรหมญาณพยากรณ์

Published

on

คนที่เกิดวันอาทิตย์

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้จะใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเพราะจะพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโชคลาภมากนักแต่การเงินของคุณก็คล่องตัวดีในระดับหนึ่ง

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้มีความสุขกับหน้าที่การงาน และยังอาจจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และยังมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จใจหน้าที่การงานเป็นอย่าดี

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณสำหรับคนโสดมักจะพิถีพิถันการแต่งกายหรือการทำให้ตนเองโดดเด่น เพื่อเป็นที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดี ส่วนคนที่มีคู่แล้วจะเป็นคนที่รักครอบครัวให้ความสำคัญกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเป็นอย่างดี

คนที่เกิดวันจันทร์

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณถือได้ว่ามีความมั่นคง เพราะรู้จักออมและใช้จ่ายอย่างประหยัด และควรระวังให้มากอย่าหลงเชื่อคนที่มาชวนหรือพูดจากหว่านล้อมในการทำธุรกิจหรือการลงทุน อาจถูกหลอกลวงได้

ด้านการงานในช่วงนี้คุณอาจต้องเดินทาง ติดต่อประสานงานซึ่งงานของคุณถือได้ว่าราบรื่นไม่มีอุปสรรค เพียงแต่คุณมีความขยันอดทน และพยายามอย่างต่อเนื่องในสายอาชีพของคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณถ้ายังโสดอยู่อาจจะมองหาความรักในอุดมคติของคุณ ที่ต้องการคนที่จะจริงจังและจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อกัน ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณคือคนที่มอบความรักอย่างแท้จริงและเป็นคนที่อยากจะอยู่คู่กับคุณไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นความรักที่จีรังและยั่งยืนมาก

คนที่เกิดวันอังคาร

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณจะได้เงินมาจากอำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่ในตนเอง รายได้ในช่วงนี้ถือได้ว่าค่อนข้างดี แต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะหมดไปกับการคบค้าสมาคมหรือใช้เลี้ยงดูบริวาร และในช่วงนี้ไม่ควรค้ำประกันหรือทำสัญญาการกู้ยืมแทนคนอื่น อาจจะมีโอกาสเกิดการผิดพลาดทำให้ต้องแบกรับภาระหนี้สินแทนผู้อื่น

ด้านการงานในช่วงนี้ของคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยจากปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องพบเจอ หรือเป็นช่วงเวลาอาจจะถูกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน หรือหากคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงระมัดระวังการถูกคดโกง คุณต้องฟังความคิดเห็นของคนรอบตัวและลดทิฐิมานะการถือตัวถือตน และใช้การวิเคราะห์พิจารณาปัญหาโดยปราศจากอคติ แต่ทั้งนี้หากคุณมีการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี ไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเจอขอให้ทำใจให้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเข้ามากระทบเชื่อว่าคุณจะสามารถผ่านมันไปได้

ด้านความรักของคุณในช่วงนี้คนโสดจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างมาก และควรระมัดระวังการตกหลุมรักใครแบบไม่มีเหตุผลหรือการทุ่มเทให้จนหมดทั้งใจอย่าใจอ่อนหรือรักเพราะความสงสาร เชื่อคนง่ายอาจจะถูกหลอกลวงทำให้เสียใจในเรื่องความรักได้ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว อย่าใช่อารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่อาจเป็นเหตุทำให้เสียใจ ต้องมีเหตุผลทำความเข้าใจกันกับคู่ของคุณ และสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยกันได้ทุกเรื่อง ความรักของคุณก็จะราบรื่น

คนที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืน

ดวงการเงินของคุณในช่วงนี้สามารถใช้เงินทำงานหรือเงินต่อเงินได้ดีและยังสามารถบริหารจัดการทางการเงินให้เป็นระบบได้เป็นอย่างดี เป็นช่วงที่หาเงินได้ง่ายและมีโชคด้านการเงินจากการเดินทางหาเงินนอกบ้านจะสามารถมีรายได้ที่สูงขึ้น แต่คุณก็ต้องอดทนต่อสู้กับความเหนื่อยยากพอสมควรถึงจะประสบความสำเร็จ

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะอยู่ในภาวะอึดอัด วิตกกังวล รอฟังผลการพิจารณาผลงาน ข้อควรระมัดระวังในช่วงนี้อย่าใจร้อน และระวังคำพูดให้มาก ควรหลีกเลี่ยงงานที่ไม่ถูกกฎหมายหรืองานเกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขต่างๆ ขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในศีลธรรมอันดีงามคุณก็จะพบกับความสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณสำหรับคนโสดที่ยังโสดอยู่ค่อยๆเรียนรู้ อย่ารีบร้อนในการทุ่มเทกายใจหรือจริงจังมากนักควรใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะดูแลกันและกันเป็นอย่างดีและให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันเป็นอย่างดี

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้ควรใช้จ่ายอย่างประหยัด เพราะคุณเองก็มีความคาดหวังในเรื่องทางการเงินค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรวางแผนทางการเงินให้ดีหากเกิดสะดุดวิกฤตทางการเงิน คุณจะได้มีคลังสำรองของตนเองเพื่อความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต คุณก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยตนเอง

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะต้องแบกรับภาระหน้าที่ที่ไม่ใช่ของตนเอง ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต จึงควรรอบคอบระมัดระวังให้มากและไม่ควรค้ำประกันอะไรให้ใครโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นคุณเองต้องรับผิดในการชำระหนี้แทนคน

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณสำหรับคนที่ยังโสดคุณอาจจะกำลังเป็นที่สนใจและมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว ควรเอาใจใส่ต่อกันถนอมน้ำใจต่อกันไว้ การประนีประนอมยอมอภัยให้กันจะทำให้ความรักของคุณยั่งยืน สามารถสร้างความสุขความอบอุ่นให้กับคุณได้เป็นอย่างดีอื่น

คนที่เกิดวันศุกร์

ด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณมีโอกาสในการลงทุนการหมุนเงิน แต่ควรใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจ เพราะความมั่นใจในตนเองสูงกล้าได้กล้าเสียจึงมีโอกาสผันผวนในบางครั้ง และการใช้จ่ายอย่ามือเติบใจใหญ่ ควรเก็บออมเงินไว้บ้างหรือเก็บในรูปแบบทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อความมั่นคงในอนาคต

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้สามารถหารายได้พิเศษจากงานอื่นๆ นอกจากงานประจำ และการติดต่อประสานงานยังมีความโดดเด่นที่จะประสบความสำเร็จอีกด้วย

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณสำหรับคนที่ยังโสดจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างมาก ด้วยความน่ารักสดใสที่มีจะเป็นแรงดึงดูดอย่างดี ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วควรให้เกียรติซึ่งกันและกันระวังการทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง ดังนั้นควรควบคุมอารมณ์ให้คงที่อย่าอารมณ์ร้อนโกรธโมโหฉุนเฉียวง่าย เพราะจะทำให้ชีวิตคู่ไร้ความสุข

คนที่เกิดวันเสาร์

ด้านการเงินในช่วงนี้ใช้จ่ายได้คล่องอุดมสมบูรณ์สามารถควบคุมรายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดีแต่ต้องระวังคนที่เข้ามาหาอาจจะใช้เล่ห์กลหรือวาจาอ่อนหวานชักชวนไปลงทุนหรือขอความช่วยเหลือจากคุณอาจจะถูกหลอกลวงจากบุคคลประเภทนี้ แต่ด้วยความดีที่คุณสะสมมาคุณย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลคุณ หากคุณเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติดีอยู่แล้วความเจริญรุ่งเรืองจะมาสู่คุณอย่างง่ายดาย

ด้านการงานในช่วงนี้ของคุณอาจจะต้องเป็นผู้ที่รับอาสาหรือทำงานช่วยเหลือผู้อื่นในงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและคุณยังมุ่งมั่นกับงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ และยังสามารถทำงานได้ในทุกตำแหน่ง มีความสามารถที่โดดเด่นอยู่แถวหน้าในวงการหรือสายอาชีพนั้นๆ

ด้านความรักในช่วงนี้ของคุณสำหรับคนยังโสดอยู่ในขณะนี้ไม่ควรใช้อารมณ์มาตัดสินใจการเลือกคู่ ช้าช้าได้พร้าเล่มงามส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังการเข้าใจผิด หรืออาจมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดปัญหาหึงหวงกันทะเลาะเบาะแว้งกัน ดังนั้นควรเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ จะทำให้ความรักของคุณมีความสุขยิ่งขึ้น

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: