Connect with us

Horoscope

ดวงรายสัปดาห์ การเงิน การงาน วันที่ 23-29 ธ.ค. 65 โดย อ.ดีนุ้ย พรหมญาณพยากรณ์

Avatar

Published

on

สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ การเงินและการงานในช่วงวันที่ 23-29 ธ.ค. 2565

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้ควรใช้จ่ายอย่างประหยัด เพราะคุณเองก็มีความคาดหวังในเรื่องทางการเงินค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรวางแผนทางการเงินให้ดีหากเกิดสะดุดวิกฤตทางการเงิน คุณจะได้มีคลังสำรองของตนเองเพื่อความประประมาทในการดำเนินชีวิต คุณก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยตนเอง

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้อยู่ในภาวะที่มุ่งมั่นในการทำงาน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่พบเจอด้วยความสุขุมรอบคอบแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และหากคุณเป็นคนที่มีศีลธรรมอันดีจะยิ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองดูแลคุณ และจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แนะนำบทสวดมนต์ พระคาถาเงินล้าน วันละ 108 จบ หรือสวดจนเป็นกำลังฌานจะ

สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ การเงินและการงานในช่วงวันที่ 23-29 ธ.ค. 2565

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้อาจจะหมดไปกับการกุศลหรือการช่วยเหลือผู้อื่น แต่ต้องระมัดระวังอย่าถึงขั้นต้องทำให้ตนเองเดือดร้อน ควรจัดลำดับความสำคัญใช้เหตุผลในการใช้จ่ายและให้เห็นคุณค่าของเงินให้มาก ควรวางแผนทางการเงินให้ดีเพื่ออนาคตของตัวคุณเอง

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ระยะเวลาและความรอบคอบในการพิจารณาชั่งน้ำหนักเพื่อตัดสินใจไม่ให้เกิดความผิดพลาด และด้วยความวิริยะอุตสาหะในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบที่ค่อนข้างหนักซึ่งต้องใช้กำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็ง ฝ่าฟันจนประสบผลสำเร็จอันเป็นรางวัลตอบแทนอย่างคุ้มค่าที่คุณสมควรจะได้รับ

สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์แนะนำให้ไหว้พระสวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา และเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวคุณเอง

สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร การเงินและการงานในช่วงวันที่ 23-29 ธ.ค. 2565

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้หาเงินได้คล่องเพราะเป็นคนที่ขนขวายหางานทำอยู่ตลอดเวลาแต่มักไม่ค่อยได้ใช้เงินสักเท่าไร เพราะชอบช่วยเหลือญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ทำให้ความมั่นคงทางการเงินมีไม่มากนักต้องระมัดระวังในเรื่องการลงทุนต้องคิดให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ และสิ่งสำคัญในการหาเงินหรือทำงานไม่ควรทำงานจนลืมเวลาพักผ่อนหรือทำงานจนลืมใส่ใจคนรอบข้าง ควรเดินสายกลางทำแต่พอดีและเพียงพอต่อการใช้ชีวิตตามที่ควรจะเป็น

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้ ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ เพราะคุณทำงานด้วยใจรักมีความสุขในงานที่ทำนั้นๆ รวมถึงหากคุณมีความรู้ความสามารถความชำนาญด้วยยิ่งเป็นผลดี นอกจากนี้คุณยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือให้การทำงานมีความมั่นคงและได้รับการยอดรับที่ดีอีกด้วย

สำหรับคนที่เกิดวันอังคารต้องการเสริมลาภเสริมดวงแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของศาสนา

สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืน การเงินและการงานในช่วงวันที่ 23-29 ธ.ค. 2565

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้ มีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างมาก และคุณเป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเสมอเป็นคนที่มีเมตตามากจึงมักจะหมดเงินไปกับญาติสนิทมิตรสหายและคนใกล้ชิดจึงทำให้คุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ แต่ทั้งนี้คุณควรที่จะวางแผนการใช้เงินให้ดีการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเหมาะสมตามกำลังทรัพย์เพื่อไม่ให้ตนเองเดือดร้อน และการที่คุณมีเมตตาก็จะเป็นผลบุญมาช่วยหนุนนำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างดี

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้อยู่ในภาวะที่มุ่งมั่นในการทำงาน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่พบเจอด้วยความสุขุมรอบคอบแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ถึงแม้บางครั้งจะมีความขัดแย้งในตนเองหรือเกิดสงครามในใจในการกำหนดทิศทางการทำงาน หรืออาจจะต้องระมัดระวังการแย่งชิงผลประโยชน์โดยไม่สนใจวิธีการที่ได้มาซึ่งประโยชน์นั้นๆ อย่าเอาความโลภมาเป็นตัวนำในการดำเนินชีวิต เชื่อว่าคุณจะสามารถผ่านไปได้และยังมีผู้ใหญ่ที่จะคอยสนับสนุนคุณอีกด้วย

สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนควรจะทำบุญทำกุศล รักษาศีลอย่างน้อยศีล 5 ให้บริสุทธิ์ เพราะศีลจะรักษาคุณและปกป้องคุ้มครองคุณ

สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี การเงินและการงานในช่วงวันที่ 23-29 ธ.ค. 2565

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้ดี ปัญหาทางการเงินจึงมักไม่เกิดขึ้นและด้วยความขยันขันแข่งทำงานเก่งจะทำให้คุณรู้จักที่จะบริหารจัดสรรทรัพย์สินเงินทองได้เป็นอย่างดี และควรประหยัดอดออมใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นทำให้การเงินคล่องตัวและมีราบรื่นดี

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้มักจะใช้เหตุผลในการประกอบกิจการที่สูงมาก จึงควรใช้หลักทางวิชาการหรือเทคนิคต่างๆ มาช่วยประกอบกับการทำงานต่างๆ ด้วยความสุขุมรอบคอบและความมานะเพียรพยายามให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากทำงานเป็นทีมหรือมีการร่วมงานกันเป็นหมู่คณะงานจะสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม

สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีแนะนำให้ไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวคุณเอง

สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ การเงินและการงานในช่วงวันที่ 23-29 ธ.ค. 2565

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้สามารถจัดสรรทางการเงินได้ดีมีประสิทธิภาพ แต่ต้องระมัดระวังการหยิบยืมจากคนใกล้ตัว รวมถึงด้านการลงทุนควรวิเคราะห์ไตร่ตรองให้ดีก่อนเพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดและทำให้การเงินของคุณสะดุดลงได้

ด้านการงานในช่วงนี้ของคุณต้องใช้สติปัญญาความสามารถของตนเอง หรือทักษะเฉพาะด้านสูงและคุณยังสามารถอดทนทำงานจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกด้วย

สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แนะนำให้ไหว้พระสวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา และเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวคุณเอง

สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ การเงินและการงานในช่วงวันที่ 23-29 ธ.ค. 2565

ด้านการเงินของคุณในช่วงนี้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายแบบไร้กังวล และหากต้องการลงทุนก็ยังมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จดี

ด้านการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะต้องแบกรับภาระหน้าที่ที่ไม่ใช่ของตนเอง และก็ไม่สามารถเรียกร้องหรือขอความเป็นธรรมจากใครได้ ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต จึงควรรอบคอบระมัดระวังให้มากและไม่ควรค้ำประกันอะไรให้ใครโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นคุณเองต้องรับผิดในการชำระหนี้แทนคนอื่น

สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ แนะนำให้รักษาศีลอย่างน้อยศีล 5 ให้บริสุทธิ์ เพราะศีลจะเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองคุณ ไหว้พระสวดมนต์ภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน บุญที่คุณควรทำ คือบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ และอุทิศกุศลให้กับเทวดาที่ปกปักรักษาตัวคุณ รวมทั้งอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรและบอกให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้กับคุณด้วย

@@ เพื่อไม่พลาดข่าวดี ๆ อย่าลืมกดติดตาม TOJO NEWS @@

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: