Connect with us

Business

กลับมาอีกครั้งกับโครงการคุณภาพ GPO Ignite Program รุ่นที่ 2

Published

on

GPO

GPO Ignite Program โครงการบ่มเพาะเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างความมั่นคงด้านการแพทย์และสุขภาพของประเทศด้วยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกันระหว่าง 2 องค์กรผู้เปี่ยมล้นไปด้วยศักยภาพ GPO องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด ผู้มุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม

GPO

โครงการนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมบ่มเพาะ (Ignite Program), การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring Session), กิจกรรม Product Showcase และกิจกรรม Ignite Clinic เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจนวัตกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และผลักดันให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2565 เป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้โครงการพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพ มีแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง ทั้งยังมุ่งเน้นเพื่อให้บุคลากรขององค์การเภสัชกรรมสามารถศึกษาถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเติบโตเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมจากภายใน ทั้งในเชิง Product, Service หรือ Process ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน

มาในครั้งนี้ GPO Ignite Program ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2 แล้ว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/sMsw1aq87SdLhsHJ6

สำหรับ Startup นวัตกรรม งานวิจัย สายวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (TRL 5 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

กรอบประเภทนวัตกรรม ดังนี้

✅ นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ อภ.

✅ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร

✅ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน บรรเทา หรือรักษาโรคอุบัติใหม่

✅ นวัตกรรมด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

✅ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ของ อภ.

โครงการที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะเข้มข้นตลอดระยะเวลา 8 เดือน ทั้งมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน เริ่มต้นรวมมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท และรับสิทธิ์ในการร่วมลงทุนสูงสุด 15,000,000 บาท เพื่อมาพัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการมากยิ่งขึ้นและรับคำปรึกษาจากเมนทอร์แบบตัวต่อตัว เพื่อก้าวออกไปสู่ตลาดอย่างมั่นคง

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: