Connect with us

News

องค์การเภสัชกรรม ผลักดันสตาร์ทอัพสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ รุ่นที่ 2ภายใต้โครงการ GPO Ignite Program

Published

on

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมกับ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกรอบ Final pitching และปิดโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม GPO Ignite Program ปีที่ 2 ณ โรงแรม Rembrandt Hotel & Suites Bangkok

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมให้ความสำคัญกับการค้นหาผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย สร้างศักยภาพทั้งด้านยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ ให้สามารถออกสู่ตลาดและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง โดยได้ดำเนินการโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น GPO Ignite Program อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว และที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน และนักพัฒนานวัตกรรม ผลักดันผลงานนวัตกรรมจากทีมสตาร์ทอัพ  

คุณบอม โอฬาร วีระนนท์
CEO & Co-Founder บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

โดยได้คัดเลือก 5 โครงการพัฒนานวัตกรรมที่ได้เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ ได้แก่ 1) โครงการ “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ที่มีระบบเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุแบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันมือ ผลิตโดย บริษัท เทค แคร์ ซิสเตม จำกัด 2) โครงการ “NPI ระบบควบคุมแรงกดเฉพาะบุคคลแบบอัตโนมัติ” ช่วยป้องกันความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ติดเตียง ผลิตโดย บริษัท เฟมเม เวิร์ค จำกัด 3) โครงการ “สารสกัดโนบิทเทอร์เคล” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารจากผักเคล ผลิตโดย บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด  4) โครงการ “อุปกรณ์ฟื้นฟูแขนแบบสองข้างพร้อมกันด้วยกลไกตรวจจับการออกแรง” อุปกรณ์กายภาพบำบัดฟื้นฟูรยางค์ส่วนบนหรือแขนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผลิตโดย บริษัท เกรท เทค แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด5) โครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบแพทย์ปฐมภูมิ” ที่สามารถให้คำปรึกษา มีระบบการให้คำแนะนำด้านสุขภาพเฉพาะราย นับเป็นการพัฒนาต่อยอด Telemedicine และ Telepharmacy สร้างสรรค์โดย บริษัท ด๊อกเตอร์อาสา เฮลท์ จำกัด

ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
ประธานคณะทำงานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
คณะทำงานฯ และผู้เชี่ยวชาญ

โดยในวันดังกล่าว ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ประธานคณะทำงานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ คณะทำงานฯ และผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมกันคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพและความพร้อมรอบ Final Pitching เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และพิจารณาความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมต่อไป

คุณอภิทาน ลี
Management Advisor & Co-Founder บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อว่า องค์การเภสัชกรรม มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ผลักดันผลงานนวัตกรรมจากทีมสตาร์ทอัพ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุน เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยให้เติบโตสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย อีกทั้งสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากลต่อไปได้ในอนาคต พร้อมต่อเนื่องโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น GPO Ignite Program ปีที่ 3 ต่อไป

สำหรับ Final Pitching ทั้ง 5 ทีม จะมีเวลานำเสนอผลงาน 5 นาทีรวมถึงสาธิตนวัตกรรมอีก 2 นาที หลังจากนั้นจะเป็นการตอบคำถามจากทางกรรมการอีก 5 นาที

คุณศิรสิทธิ์ สัจเดว์ ตัวแทนของ Tech Care

ในช่วงเวลาบ่ายของงานได้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการขึ้นมากล่าวความประทับใจของการเข้าร่วมโครงการ โดยคุณศิรสิทธิ์ สัจเดว์ เป็นตัวแทนของ Tech Care,

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ตัวแทนของ Famme Works

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง เป็นตัวแทนของ Famme Works, ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ เป็นตัวแทนของ noBitter,

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ ตัวแทนของ noBitter

คุณเมธาสิทธิ์ เกียรติ์ชัยภา เป็นตัวแทนของ Great Tech และ พญ.ดารริน พรสุภัทร เป็นตัวแทนของ DR.ASA

คุณเมธาสิทธิ์ เกียรติ์ชัยภา ตัวแทนของ Great Tech

พญ.ดารริน พรสุภัทร ตัวแทนของ DR.ASA

และได้มีพิธีส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ให้ทาง GPO โดย Tech Care ส่งมอบไม้เท้าอัจฉริยะ และ noBitter ส่งมอบ Korex Balance เมื่อเสร็จสิ้นแล้วได้มีการถ่ายรูปร่วมกันกับทางอภ.และทั้ง 5 ทีม และมีการเยี่ยมชมบูธผลงานของแต่ละทีมและหากคณะกรรมการมีคำถามที่สงสัยเพิ่มเติมก็สามารถถามได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว

ช่วงสุดท้ายของงานได้รับเกียรติจากคุณตรัย สัสตวัฒนา นักกฎหมายผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายการลงทุน และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Dancing With A Baker ขนมปังไร้แป้ง มาบรรยายในหัวข้อ “Term Sheet & Shareholder Agreement”

คุณตรัย สัสตวัฒนา
นักกฎหมาย และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Dancing With A Baker

อย่าลืมกดติดตาม Tojo News เพื่อพบกับข่าวสาร และบทความใหม่ ๆ จากเรา

Line Today TOJO NEWS , ToJoNews

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: