Connect with us

Lifestyle

DURIAN ร่วมกับ ITD จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ SME Virtual Clinic

Published

on

DURIAN ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ International Institute for Trade and Development (ITD) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ SME Virtual Clinic เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการ SME และรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานประเภทผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา รวมถึงจำแนกประเด็นในการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ
.
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจ สถาบันฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SME สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ในการนี้สถาบันฯ จึงมีความตั้งใจในการพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME เพื่อการส่งออก หรือเรียกว่า “SME Virtual Clinic” เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาอย่างตรงประเด็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เปรียบเสมือนบุคลากรทางการแพทย์ที่ พร้อมจะวินิจฉัยและรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับผู้ประกอบการ SME

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: