Connect with us

News

DURIAN CORP. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดทิศทางก้าวต่อไปของบริษัทในปีที่ 9

Published

on

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 ช่วงเช้า บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) ได้จัด Annual General Meeting (AGM) หรือที่เรียกกันว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม UME โรงแรมนิกโกกรุงเทพ โดย บริษัท ดูเรียน เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ของประเทศไทย พร้อมเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งการทำงานออกเป็น Knowledge Services ที่เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี อย่าง 2morrow Scaler หรือ GPO Ignite Program

DURIAN Ai Lab (Dail) ที่เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การขุดข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากทีมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

Tech Services เป็นการให้บริการด้าน Software House และให้คำปรึกษาด้าน IT (CTO as Service) ด้วยประสบการณ์ของทีมพัฒนาที่ครบเครื่อง และมีการพัฒนาตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริการของบริษัทฯ ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ


Media & Production ที่เป็นการดูแลงานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ วางแผน ถ่ายทำ ตัดต่อ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุกระดับทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีทั้งสำนักข่าว Tojo News และสื่อในเครือ (Owned Media) ที่กระจายหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมสื่อสมัยใหม่ในทุกช่องทาง ได้แก่ TikTok, Youtube, LINE Today, Facebook และ Website โดยมีผู้ติดตามรวมกว่า 3,000,000 คน เข้าถึงผู้คนมากกว่า 50 ล้านครั้งต่อเดือน โดยมีผลงานอาทิ วิดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กรในทุกระดับ ตลอดจนการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งรูปแบบ Online และ Onsite อย่างมืออาชีพ


และ Durian Venture Builder ทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัทที่ไม่ใช่แค่สร้างการเติบโต แต่ต้องสามารถสร้างประโยชน์ให้โลกใบนี้ และมีข้อมูลที่มากพอในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วย Yak Green, Anya Meditec, OKOL, 2morrow Scaler, Doo Soft, Coding Arena, Manow และ Tojo News

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยักษ์เขียว จำกัด ซึ่งบริษัท ยักษ์เขียว ได้แบ่งการทำงานออกเป็น Tree Farm (Tree and Interior Plants), Growing Materials, Landscape Design and Services, Green Technology Services และ Education & Activities โดยตลอดปี 2565-2566 ที่ผ่านมา “ยักษ์เขียว” (YAK GREEN) ได้นำทีมไปสำรวจตลาด เชื่อมโยงพันธมิตร เจรการทางการค้าในซาอุดีอาระเบียและ GCC กว่าสิบครั้ง เข้าร่วมงานสำคัญๆ มากมาย เช่น การร่วมคณะกับคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมภาคเอกชนชั้นนำของไทย และเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานเสวนาพิเศษ “Make Everyone Love Trees” ความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจไทย ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนพันธมิตรที่สนใจ ได้รับข้อมูลจากตัวจริง ทั้งจากผู้กำหนดนโยบายระดับสูงสุด ผู้บริหาร ผู้ประกอบการชั้นนำ ที่มีประสบการณ์ในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนของไทย ไปสู่ระดับนานาชาติ


นอกจากนี้คุณโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด และบริษัท ยักษ์เขียว จำกัด ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว Olarn Bom Weranond ระบุว่า “DURIAN CORP. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567”

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เราจัด AGM (Annual general meeting) 2 บริษัท พร้อมกัน คือ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) ในช่วงเช้า และ บจ.ยักษ์เขียว (YAK GREEN) ในช่วงบ่าย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญ ทั้งในการทบทวน สรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และตลอดจนกำหนดทิศทางในการดำเนินการต่อไปในอนาคต ต้องขอขอบคุณทั้งผู้ถือหุ้น เหล่าผู้บริหาร ทีมงานทุกๆ คน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เหล่า Venture Builder ที่เราร่วมสร้างมาร่วมกัน เราเดินทางร่วมกันมาตลอด 8 ปี ตั้งแต่ปี 2016 และปีนี้ คือการเดินก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ซึ่งถือเป็นปีที่สำคัญ ในการพัฒนา ในทุกมิติ และเห็นความชัดเจนในแนวทางการขยายต่อไปในทุกระดับในอนาคต และเลือกที่จะ Focus ในสิ่งที่เราตั้งใจ สนใจ เชี่ยวชาญ และส่งผลกระทบกับโลกใบนี้ได้มากพอจริงๆ


ขอเก็บภาพบางส่วนทั้งการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา บรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม UME โรงแรมนิกโกกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร
” เกียรติยศไม่ได้มาด้วยชาติกำเนิด แต่เกิดจากการกระทำ”
“Not noble by birth, yet noble by deeds.”

ขอขอบคุณเพื่อน พี่น้อง ทุกๆ คน ทุกคู่ค้า พันธมิตร กัลยาณมิตร ทั้งในไทย และนานาชาติ ที่ไว้วางใจ เชื่อใจ เชื่อมั่น ในการร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จร่วมกัน เราให้คำมั่นว่า เราจะมุ่งมั่นในการสร้างบริษัทที่เติบโต ทั้งในมิติของธุรกิจ สังคม และสร้างแรงกระเพื่อมดีๆ ใหญ่ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนและโลกใบนี้ร่วมกัน

ปล.ภาพชุดนี้ของ DurianCorp. เดี๋ยวมีเวลามาแบ่งปันของ YAK green channel ต่อครับ
บันทึกไว้ระหว่างการเดินทาง

บอม โอฬาร วีระนนท์

=====================

“DURIAN CORP. Annual General Meeting 1/2567”
Last Friday, we held AGM (Annual General Meeting) for two companies simultaneously, which are Durian Corporation Limited (DURIAN) in the morning and YAK GREEN Co., Ltd. in the afternoon. It was a significant event for reviewing and summarizing the operations of the past year, as well as setting directions for future operations. We would like to express our gratitude to all shareholders, management, and team members involved, as well as the Venture Builders who have been journeying with us for the past 8 years since 2016. This year marks our 9th year of journeying together, which is crucial for development in all dimensions. We see a clear direction for expansion in the future and choose to focus on what we are passionate about, interested in, and expertise in, which can truly impact this world.

We would like to share some glimpses of the past year’s work and the atmosphere of the shareholder meetings:

Durian Corporation Limited
Friday, April 26, 2567, from 09:00 to 12:00
At UME Meeting Room, Nikko Bangkok Hotel, Bangkok


“Not noble by birth, yet noble by deeds.”
We extend our gratitude to all friends, siblings, partners, and allies, both domestically and internationally, who have entrusted and believed in our journey towards success together. We pledge to remain committed to building a company that grows in all aspects of business, society, and contributes to creating significant positive impacts for people and the world together.

P.S. This photo set belongs to DurianCorp. YAK GREEN co.ltd. will share its photos later.
Best regards,

Mr.Olarn Weranond (Bom)

CEO and Co-founder, DURIAN
CEO and Co-founder, YAK GREEN (ยักษ์เขียว)
Advisor and Co-founder, ANYA Meditec
Advisor and Co-founder, OKOL
Advisor and Co-founder, Namsai Thai

📍www.yakgreen.com
📍www.duriancorp.com
📍www.bomolarn.com
📍www.tojo.news
📍www.anyameditec.com
📍www.namsaithai.com
📍www.okol.co.th

#DURIANAGM2024
#DURIAN #WhereAngelsMeetUnicorns
#MakeKnowledgeVisibleandAccessible #YakGreen
#OKOL #OKLAB #ANYAMEDITEC
#MANOW #2morrowScaler #DooSoft
#CodingArena #TOJONEWS
#YakGreenChannelOfficial
#Agripreneur #TreeFarmThailand
#BomOlarn #BomOlarn2024 #OlarnWeranond
#ยักษ์เขียว #ปลูกต้นไม้ในใจคน
#ประเทศไทยพัฒนาได้ถ้าร่วมใจกัน

อย่าลืมกดติดตาม Tojo News เพื่อพบกับข่าวสาร และบทความใหม่ ๆ จากเรา

Line Today TOJO NEWS , ToJoNews

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: