Connect with us

News

ครบรอบ 50 ปี สมาคมการค้าปุ๋ย และธุรกิจการเกษตรไทย

Published

on

50 ปี สมาคมการค้าปุ๋ย

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ผ่านมา ทางสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ได้มีการจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีของสมาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นำโดย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐชา ลิขิตกิจวรกุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมด้วยท่านคณาจารย์ ข้าราชการ นายกสมาคมที่เกี่ยวกับการเกษตรต่าง ๆ สมาชิกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกตรไทย

50 ปี สมาคมการค้าปุ๋ย

การจัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือร่วมใจของเหล่าสมาชิกผู้ประกอบการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทยให้มีสินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มพูลรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ยังได้จัดทำหนังสือ เรื่องอดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย ซึ่งได้มอบแก่ผู้ที่มาร่วมงาน รวมไปถึงการวางแผนมอบให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

อีกวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่อยู่คู่กับสมาคมฯ ร่วมสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ มากว่าครึ่งศตวรรษ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งเหล่าคณาจารย์ที่ร่วมกันทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณกุศลในโอกาสที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์

50 ปี สมาคมการค้าปุ๋ย

นอกจากการกล่าวขอบคุณสมาชิกในสมาคมฯ แล้ว กิจกรรมครบรอบ 50 ปีของสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยในครั้งนี้ ยังมีการมอบโล่เกียรติคุณเพื่อขอบพระคุณท่านคณาจารย์ที่ช่วยเหลือและให้คำแนะนำความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่สมาคมฯ และสมาชิก เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกฯ ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ไม่เพียงเท่านั้นงานครบรอบ 50 ปีของสมาคมฯ ยังมีการจับฉลากมอบของรางวัลอีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของเหล่าสมาชิก และความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้อีกด้วย

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากขาดผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านและสมาชิกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกตรไทยทุกคน โดยการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันระหว่างสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกตรไทย ร่วมกับบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด 

50 ปี สมาคมการค้าปุ๋ย

สำหรับองค์กรไหนหรือท่านใดที่สนใจจัดงานเลี้ยงฉลอง งานสมมนา หรือจัดอบรมหลักสูตร สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ดูเรียนคอร์ปปอเรชัน จำกัด 

Facbook: DurianCorp. 

e-mail: info@duriancorp.com

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: