Connect with us

News

วิเชฐ ตันติวานิช แนะ ! ทางรอดธุรกิจในโลกยุคใหม่

Published

on

วิเชฐ ตันติวานิช แนะ ! ทางรอดธุรกิจในโลกยุคใหม่ ในยุคที่ธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ได้เห็นกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Ai ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานแทนมนุษย์ หรือแม้กระทั่งการใช้งานในเรื่องของการหาคำตอบ การคิด การออกแบบ ที่มีความรวดเร็วกว่ามนุษย์หลายเท่า

คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ บริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด (BizzUp) ประธานกรรมการหลักสูตร และผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร 2morrow Scaler ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการเตรียมความพร้อมหาทางรอดการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ในรายการ Money Chat Thailand โดยหัวข้อการพูดคุยคือ ทางรอดธุรกิจในโลกยุคใหม่

วิเชฐ
คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ บริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด (BizzUp)
ประธานกรรมการหลักสูตร และผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร 2morrow Scaler

ในช่วงแรกของรายการ คุณวิเชฐ ตันติวานิช ได้กล่าวถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือธุรกิจ โดยเปรียบเทียบให้เราได้เห็นภาพชัดเจนคือ การเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันเหมือนกับเราถูกชกหลายหมัด ซึ่งยังไม่ได้มีโอกาสหรือเวลาในการตั้งตัว และหลายธุรกิจก็รับมือไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่สามารถพึ่งใครได้

วิเชฐ
วิทยากร : คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ บริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด (BizzUp) ประธานกรรมการหลักสูตร และผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร 2morrow Scaler
พิธีกร : คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ

เช่นเกิดโรคภัยไข้เจ็บ COVID-19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้ทั้งโลกหยุกชะงัก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือธุรกิจ มีการสั่งห้ามการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ในวิกฤตที่เจอครั้งแรกเริ่มยังไม่สามารถคิดค้นวิธีการรักษาได้ จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตให้กับโรคในครั้งนั้นหลายล้านคน แทบจะเป็นการล้างโลกได้เลยทีเดียว

วิทยากร : คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ บริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด (BizzUp) ประธานกรรมการหลักสูตร และผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร 2morrow Scaler
พิธีกร : คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ

อีกทั้งยังมีเรื่อง Digital Transformation จนมีการพัฒนาไปถึงเรื่อง Cyber Security สร้างความโกลาหลในหลายประเทศ เพราะมีการ Hack เพื่อเรียกค่าไถ่ จนทำให้เสียทรัพย์และเสียความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงทีการพัฒนาเรื่องของ AI จนมาเป็น Generative AI ซึ่งกลายเป็นสมองของมนุษย์เรียบร้อยแล้ว เรียกว่า Bio Brain

Cyber Security

ดังนั้นต้องหันมาถามนักธุรกิจแล้วว่า ถ้ามาพร้อมกัน 4 – 5 หมัดแบบนี้คุณจะรับมือกับมันอย่างไร ยังไม่รวมถึง ปรากฏการณ์ เอลนีโญ และ ลานีญา ที่ทำให้เกิดอุทกภัยเกิดภัยแล้งทั่วโลก ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงความปลอดภัยทางด้านอาหาร คนที่ทำธุรกิจอาหาร ก็อาจจะเป็นดาบสองคม คุณอาจจะรวยมาก ๆ เพราะว่าคุณผลิตอาหารได้จากเมืองไทย แต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะจนลงไปเลยก็ได้เพราะว่าคุณไม่สามารถจะเพาะปลูกอะไรได้เลยบนพื้นที่ของคุณถึงแม้จะมี demand ทั่วโลก

ในช่วงต่อมา คุณวิเชฐ ตันติวานิช ได้ฝากสิ่งสำคัญที่จะหาทางรอดจากธุรกิจในโลกยุคใหม่ ไว้ดังนี้คือ Transition การเปลี่ยนผ่าน และ Transformation การปรับเปลี่ยน ซึ่งได้รวบรวมจากประสบการณ์จริง 40 – 50 ปีของการดำเนินธุรกิจของ คุณวิเชฐ ตันติวานิช Transition หรือการเปลี่ยนผ่าน ส่วนใหญ่แล้วธุรกิจในเมืองไทยเป็นธุรกิจของครอบครัวก็คือทำกันในครอบครัวมีตระกูลใดตระกูลหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ของแต่ละบ้านของแต่ละธุรกิจ

คำถามคือเมื่อเจอ 4-5 หมัดเหตุการณ์ข้างต้น หากถามพร้อม ๆ กัน รุ่น 30 40 กับรุ่น 60 70 80 ที่เคยทำมาในอดีตตอบไม่เหมือนกัน คนที่เป็นผู้ใหญ่ ก็อาจจะบอกว่ามันเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสงครามส่งผลอะไรอีกมากมาย เลยถามว่าคนรุ่น 80 70 คุยกับคนรุ่น 30 40 ซึ่งเป็นลูกหลาน ถามว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหม เพราะฉะนั้นคำว่า Transition หรือการเปลี่ยนผ่านต้องมี

เพราะฉะนั้นในครอบครัวในบ้านของตัวเองจะต้องคุยกันถึงแนวทางของธุรกิจในอนาคต ต้องคุยกันตกลงให้ได้เพราะถ้าตกลงกันไม่ได้ อาจจะไม่มีใครยอมให้คุณอยู่ในธุรกิจนั้นต่อไปนั่นแปลว่าการแข่งขันการเปลี่ยนแปลง คุณไปไม่ทัน คุณหายไปแน่นอน เพราะคำว่า Transformation Transform คือการปรับเปลี่ยน เมื่อคุยกันรู้เรื่องแล้วเราต้องตกลงกันให้ได้ว่า Next Chapter หรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปของธุรกิจของเรามันต้องตอบรับอย่างไร ต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร

3 Model ที่สำคัญมาก ๆ คือ Business Model, Financial Model, Operation Model หาก Business Model ดีมากแต่ขาดทุนเพราะว่า Financial Model คุณทำไม่ดีขาดทุนเพราะ Operation model ต่อให้ธุรกิจมันจะดู Sexy แค่ไหนก็ตาม เอาไปทำก็ขาดทุน แต่ทำไมพอเปลี่ยนมือไปอีกคนนึง Model เดิมแต่เขากำไรก็แปลว่าเขาเน้นที่ Operation Model ที่ถูกต้อง

รายได้มาจากการที่เราต้องไปแสดงความสามารถ ทำสินค้าให้ดี ทำบริการให้ โดดเด่น แตกต่าง ให้กับคนที่เป็น Customer หรือ Consumer เขาให้รายได้กับเรา แต่ว่าคนที่ตัดสินเรามีเป็นล้านคน แต่พอ Operation Model เรากันเองในบริษัทไม่กี่ร้อยคนกลับไม่ดี แต่ผู้บริหารไม่กี่ 10 คนเป็นผู้บริหารความง่ายของมันคือ 10 คนคุยกัน Control กันได้ให้เหมาะสมดีกว่าไปพยายามเพิ่มรายได้

แต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายสูงกว่ารายได้ ก็เกิดขาดทุน เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะมีรายได้กี่ทางจากนี้ไป แล้วคุณจะ Control หรือการบริหาร Operation Model ของคุณอย่างไรให้ต่ำกว่ารายได้ตลอดเวลา นั่นแปลว่าจะเกิดกำไร ถ้าคุณเคยมีรายได้ 10 ล้านแล้วคุณต้องการเป็น 100 ล้านคุณต้อง Make Sure Model ว่าธุรกิจของคุณไม่สร้างรายจ่ายเกิน 100 ล้าน เพราะไม่งั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้น จาก 10 เป็น 100 แต่รายจ่าย 110 ก็ขาดทุน 10 สู้จาก 10 เป็น 50 แต่รายจ่าย 35 คุณยังกำไร 15 อันไหนจะ Happy มากกว่ากัน

Operation Model

โดยในช่วงสุดท้าย คุณวิเชฐ ตันติวานิช ได้แนะนำหลักสูตรที่มีการ Grooming เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คว้าโอกาสสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ หลักสูตร 2morrow Scaler รุ่นที่ 9 โดยจะเปิดเรียนเดือนมิถุนายน ซึ่งรุ่นที่ 1 – 8 เราคุยกันว่าทำไงธุรกิจมันถึงจะเติบโต ก็ขยายธุรกิจไปต่างประเทศไปลุยกันพูดง่าย ๆ เด็กไทยไปลุยเมืองนอก

2morrow Scaler

ส่วนรุ่นที่ 9 จะเป็นอย่างนั้นทั้งหมด Model Change ใช้ชื่อเดิมไปบุกธุรกิจต่างประเทศ และในหลักสูตรผู้บรรยาย คือตัวอย่างของคนที่ทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศและเป็นคนไทยที่มีแบรนด์โด่งดังในต่างประเทศล้วน ๆ ซึ่งมีหลายหลายราว ๆ 10 ท่าน และทุก ๆ ครั้งหลังการบรรยาย เราจะมี workshop ว่าการที่เขามาให้ความรู้

2morrow Scaler workshop

ในฐานะที่คุณเป็นนักเรียนอยู่ใน 2morrow Scaler แล้วคุณคิดว่าเอามา Adap Apply หรือมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณให้ไปเป็นเหมือนแบบอย่างของผู้บรรยายนั้นคุณทำอย่างไร ทำได้ไหม ปีนี้เราจะพารุ่นที่ 9 ไปเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ดู 2 ธุรกิจเจ๋ง ๆ คือ 1 ธุรกิจ BYD ซึ่งในปัจจุบันเป็นแบรนด์ที่แพร่หลายในเมืองไทย มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศไทย เราจะไปเรียนรู้ว่าการที่เขาอยู่เมืองจีนออก และส่งออกไปนอกประเทศเขาคิดอย่างไร ? เขาทำอย่างไร ?

BYD Co. Ltd ย่อมาจาก “Build Your Dream”

และธุรกิจที่ 2 เป็นตัว B เหมือนกันชื่อว่า BGI ซึ่งในประเทศไทยอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่รายนี้ใหญ่ที่ 2 ของโลก เกี่ยวกับเรื่อง Genomics โดยธุรกิจนี้สามารถนำ DNA ของเราไปเก็บรักษาไว้ได้เรียกว่า Future Hospital คือการรักษาแบบอนาคต เมื่อมี DNA ต่อไปนี้เขาจะใช้การรักษาที่แม่นยำสูงสุด เป็นมะเร็งไม่ต้องไปทำคีโม หรือแม้กระทั่งโรคเบาหวาน หรืออื่น ๆ อีกมากมาย

BGI Genomics

นักเรียน 2morrow Scaler รุ่นที่ 1 – 8 ต่างก็มี Something In Common คือ 1 คืออยากขยายธุรกิจ 2 อยากได้เครือข่ายธุรกิจด้วยกัน สำคัญคือ Director หรือว่ากรรมการของหลักสูตร 2morrow Scaler มี 5 คน 5 Feels ดังนี้ คือ 1 Feel ธุรกิจ, Feel โฆษณา, Feel Human Resource, Feel Marketing, Feel ลงทุน 1 – 8 รุ่นที่ผ่านมาเราอยู่กับนักเรียนของเราทุกครั้งในคลาสเราไม่ใช่แค่เจ้าของหลักสูตรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไร เราคลุกคลีอยู่น้อง ๆ เราต้องมั่นใจว่าแต่ละคนหยิบจับประเด็นแล้วได้ประโยชน์กับธุรกิจของนักเรียนเป็นคน ๆ ไปซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ โดดเด่น

2morrow Scaler

เริ่มเรียน : วันที่ 19 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2567 (ทุกวันพุธ) เวลา 11.30 – 18.00 น.

  • ระยะเวลาอบรม 10 ครั้ง (รวมกิจกรรม ในประเทศ 1 ครั้ง ต่างประเทศ 1 ครั้ง และพิธีเปิด / พิธีปิดหลักสูตรฯ)
  • กิจกรรม DDT (Dragon’s Den Trip) 4 ครั้ง แบ่งเป็น ในประเทศ 1 ครั้ง และต่างประเทศ 3 ครั้ง China (Included) / India (Optional) / Saudi Arabia (Optional)
  • กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

==========================

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Mobile : 096-869-9386 (คุณโอม) , 063-203-4693 (คุณแป้ง)

Line : @2morrowscaler

===========================

อย่าลืมกดติดตามข่าวสารจาก Tojo News

https://today.line.me/th/v2/publisher/102232

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: