Connect with us

Environment

สุดเจ๋ง!!!​ นักวิจัยไทย ค้นพบปูชนิดใหม่ของโลก “ปูมดแดง อาจารย์ซุกรี” มีถิ่นอาศัยอยู่ในเทือกเขาสูงของภาคใต้ตอนล่าง

Published

on

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) รายงานการค้นพบปูชนิดใหม่ของโลกที่มีชื่อภาษาไทย คือ “ปูมดแดง อาจารย์ซุกรี” (Phricotelphusa sukreei) จากผลงานการทำวิจัยของคุณพัน ยี่สิ้น บุคลากรสาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง และคุณเรืองฤทธิ์ พรหมดำ พร้อมทีมงาน

ดร.ซุกรี หะยีสาแม

สำหรับชื่อ“ปูมดแดง อาจารย์ซุกรี” นี้ ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม.อดีตคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีส่วนสนับสนุนทีมงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ปูมดแดงอาจารย์ซุกรี นี้ พบได้ในพื้นที่เทือกเขาจังหวัดพัทลุงหรือบริเวณเทือกเขาสูงทางภาคใต้ตอนล่างที่มีความชื้นสูง

ตัวปูมีลักษณะกระดองสีแดง ขายาว อาศัยอยู่ตามโพรงต้นไม้เตี้ยๆ มองผิวเผิน มีลักษณะคล้ายปูน้ำจืดแถบจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่สามารถแยกแยะได้ง่ายด้วยสีสันแดงสดใส ลักษณะกระดองของตัวปู และอวัยวะสืบพันธุ์

การค้นพบปูชนิดใหม่ของโลกครั้งนี้​ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร​ The Raffles Bulletin of Zoology เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ดูฉบับจริงคลิก https://lkcnhm.nus.edu.sg/wp-content/uploads/sites/10/2022/10/RBZ-2022-0025.pdf

ข้อมู​ลจาก
@คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ ม.อ.ปัตตานี

Continue Reading
Advertisement ad-02-doosoft.jpg
Advertisement QK6ZtN.png

Copyright © 2022 TOJO.NEWS

%d bloggers like this: